01/19/2014

Taxus cuspidata.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4160.jpg

Last winter’s start up of a Taxus cuspidata yamadori.

Opstart van Taxus cuspidata yamadori vorige winter.

DSCF4201.jpg

A lot of carving work.

Veel freeswerk.

DSCF4304.jpg

Thorough repotting.

Zware verpotting.

DSCF4305.jpg

Tree is reduced in size.

Boom wordt kleiner gemaakt.

DSCF4335.jpg

More dead wood.

Nog meer dood hout.

DSCF4341.jpg

The new starter plant.

De nieuwe startplant.

DSCF9185.jpg

A thick old branch has to become the new top. Dead wood is milled away in order to make the branch more supple.

Een dikkere oude tak moet de nieuwe top worden. Dode hout wordt uitgefreesd om de tak plooibaar te maken.

DSCF9240.jpg

After wiring the tree is styled, now it has an apex again. This is a pre-styling however and has nothing to do with the final shape, but style and proportions are coming close.

Na bedraden de vormgeving, de boom heeft terug een top. Dit is een pré styling en heeft nog niets te maken met de finale vorm, maar de stijl en proporties komen zeer dichtbij.

 

 

The comments are closed.