01/26/2014

Upgrading a Juniper Itoigawa.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF2120.jpg

While in its developmental phase we decided to put this Itoigawa in an oversized pot about two years ago and to limit the maintenance to the mere basics.

Gedurende de opbouwperiode van deze Itoigawa besloten we 2 jaar geleden deze boom in een overmaatse pot te planten en de onderhoud te beperken tot het noodzakelijkste.

DSCF2125.jpg

The main reason for this was sluggish growth and a few branches that were unable to carry themselves without wire (hanging branches).

De hoofdreden was een te trage groei en enkele takken die onvoldoende stevigheid hadden om zonder draad te staan (hangende takken).

DSCF2143.jpg

In this case pruning means, cleaning up, trimming everything more open, looking for developed branches and finding the right balance.

De snoei houdt in dat we zowel opkuisen, open snoeien, ontwikkelde takken uit elkaar halen en een goede balans vinden.

DSCF2156.jpg

Visualizing the most attractive characteristics and putting everything back in proportion.

Het vrijmaken van de meest attractieve punten en het terug zetten in proportie.

DSCF2160.jpg

While thinning out we take in account next season’s growth, so we need to create space.

Tijdens het uitdunnen wordt er rekening gehouden met de groei van volgend seizoen, die ruimte moet worden uitgedund.

DSCF2161.jpg

A lot of matured movement in the trunk and branches.

Stam en takken zitten vol verijpte bewegingen.

DSCF2176.jpg

We’ll adapt the pot, this is not an elaborate repotting but we have to allow the tree’s ability to grow for another five years without having to repot again.

We gaan een nieuwe pot aanpassen, dit is geen zware verpotting maar wel rekening houden met de mogelijkheid dat de boom vijf jaar kan groeien alvorens terug te verpotten.

DSCF2180.jpg

It will always stay a “must” with older bonsai to build a compact root ball that stays strong and healthy in its core. As for this tree it is the third step in its root development.

Een compacte wortelkluit opbouwen die binnenin sterk en gezond blijft is een must bij oudere bonsai. Voor deze boom is dit een derde stap in de wortelopbouw.

DSCF2184.jpg

We took and old tokoname pot out of the private collection that was perfect in size and shape.

Een oude tokoname pot werd uit de privéverzameling gehaald en was de perfecte maat en vorm.

DSCF2191.jpg

Trunk and branches.

Stam en takken.

DSCF2210.jpg

The thinned out foliage, carrying itself.

Het uitgedunde staande loof.

DSCF2207.jpg

The tree will not be wired again for another five to ten years but it will be maintained with the correct pruning technique. This is midsize high class bonsai.

De boom wordt de eerste vijf à tien jaar niet bedraad maar onderhouden door de juiste snoeitechniek. Dit is midsize high class bonsai.

Comments

Yep, high class, what a tree...

Posted by: Dirk | 01/26/2014

Respond to this comment

The comments are closed.