01/30/2014

Juniperus sabina Yamadori - part 3.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF2525.jpg

After it has been wired and before it will be styled with two branches and a top we will first determine the tree’s basic structure.

Na bedrading en voor de vormgeving met twee takken en een top gaan we deze boom zijn basisstructuur vast leggen.

DSCF2528.jpg

Trunk movement all the way up.

Stambeweging tot bovenaan de kruin.

DSCF2562.jpg

New front side we can start this project with. All will probably differ slightly during repotting, but this is the main set-up.

Nieuwe voorzijde waarmee dit project kan beginnen. Alles zal nog wel lichtjes wijzigen bij de verpotting, maar dit is de hoofdlijn.

DSCF2563.jpg

All proportions of dead wood,  life vein,  open spaces and asymmetrics are all well balanced.

De verhoudingen dood hout, sap baan, open ruimtes en asymmetrie zitten allemaal goed.

The comments are closed.