02/02/2014

Zelkova serrata.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF2355.JPG

Zelkova serrata starter plants for broom style are for sale at 75 euro.

Zelkova serrata startplanten voor bezemstijl te koop aan 75€.
 

A few examples of different earlier projects.

Enkele voorbeelden aan de hand van verschillende van onze vroegere projecten.

Zelkova012.jpg

This 14-year old trunk is the base for a broom style project.

Deze 14 jarige onderstam is de basis van een bezemproject.

Zelkova011.jpg

In spring there’s an abundant amount of sleeping buds that start growing into branches that are being selected.

In het voorjaar komen rijkelijk slapende knoppen los en groeien uit tot takken waarin geselecteerd kan worden.

Zelkova013.jpg

Continuously growing branches set the basis for an up-growing broom.

Doorgegroeide takken vormen de basis van een opgroeiende bezem.

Zelkova014.jpg

During winter these branches are trimmed at the desired length and thus determine the broom’s basic shape.

Deze worden tijdens de winter op de gewenste hoogte gesnoeid en de basis van de bezem is bepaald.

Zelkova015.jpg

One summer later one can observe the start of fine ramification.

Een zomer later het begin van de fijne vertakkingen.

Zelkova038.jpg

Determining direction of growth by “clip and grow” method of pruning.

Het richting geven door snoei "clip and grow" methode.

Zelkova017.jpg

A mature tree in its initial phase.

Een in eerste fase afgerijpte boom.

Zelkova020.jpg

Again, another proportional trim, balancing top and trunk height.

Terug een nieuwe proportiesnoei, kruin en stamhoogte worden op mekaar afgestemd.

Zelkova024.jpg

During the next summer there’s monthly pruning work to do throughout the growing season on the inner apex as well as on the outer one.

De daaropvolgende zomer is er één maal per groeimaand voldoende snoeiwerk op binnen- en buitenkruin.

Zelkova - beginfoto 1.jpg

A well matured example. These are very nice long term projects.

Een goed verrijpt exemplaar. Dit zijn zeer mooie lange termijnprojecten.

Zelkova032.jpg

Grown from a refined starter plant.

Opgekweekt met verfijnde startplant.

Zelkova033.jpg

Three years later with the help of an ample pot and a good trim, a nice broom result.

Drie jaar later met behulp van een ruimere pot en een goede snoei, een mooi bezemresultaat.

Zelkova - beginfoto 2.jpg

Zelkova - beginfoto 3.jpg

Two main forms of the broom style: Dispersing and growing upwards.

Twee hoofdvormen van de bezemstijl: uitwaaierend en opgroeiend.

If anyone has an interest in commencing such a project, we have the starters and already prepared material in stock and we’ll gladly help you with the development during the workshops. This is an example of an “old skool” bonsai: cheap material and a lot of time that will lead you to good results, as well as doing it yourself.

Heeft er iemand interesse in het opstarten van een dergelijk project, wij hebben zowel het beginmateriaal als het voor gekweekt materiaal in voorraad en helpen u graag tijdens de workshops verder met de opbouw. Dit is een voorbeeld van "old skool" bonsai, goedkoop startmateriaal en veel tijd brengen u ook tot goede resultaten en vooral het zelf opbouwen en doen.

The comments are closed.