02/03/2014

Years ago - Creation of a big Larix Forest.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

1_Larix bos Jan99_bis.jpg

This is a picture from 1999, it was the last year on our former nursery and also the year that we ended our 10-year old tradition of winter exhibits. We organized those every year in January. Visitors from different European countries came to visit this show and we also had a presentation of newly imported and self-grown material. Every Saturday and Sunday we had workshops and demo’s with members of “Kei Bonsai Kai” and international friends.  In ’99 we were about to have the second edition of the “Ginkgo Awards” and the “K.B.K” members were working their way up on the high European level.  Eric and Pierke were two members from the very beginning and they already demonstrated a lot of times together, Eric being the creator and Pierke as the assistant. Here, just before the demo started, a mix of older and younger larix to make a forest with.

Dit is een foto genomen in 1999, het laatste jaar op ons vorig bedrijf en tevens het jaar dat we een traditie van 10 jaar wintertentoonstellingen beëindigden. De wintertentoonstellingen organiseerden we jaarlijks gedurende de maand januari. Bezoekers uit verschillende Europese landen bezochten deze show met ook een presentatie van ons nieuw ingevoerde en gekweekte materiaal. Iedere zaterdag en zondag waren er ook workshops en demo’s met mensen van “Kei Bonsai Kai” en internationale vrienden. In ’99 stonden we voor de tweede editie van de “Ginkgo Award” en de “K.B.K.” leden zaten mee in de lift op Europees hoog niveau. Eric en Pierke waren twee “K.B.K’ers” van het eerste uur en demonstreerden vele jaren samen, Eric als creator en Pierke als assistent. Hier voor aanvang van de demo, een mix van oudere en jongere Larix voor een bos.

2_Larix bos Jan99.jpg

We can definitely be proud of the fact that we were always capable of booking nice results with all sorts of material. The reason is that in those days we almost exclusively worked with old garden plants and we were able to create pre bonsai and bonsai out of, sometimes almost impossible material.  When the first yamadori arrived in Belgium, it was a piece of cake for our guys. Picture of one of the larix for the forest. Nowadays the material is a lot higher in quality but in those days it felt like it couldn’t  have gotten  better than that.

We kunnen er nog steeds fier op zijn dat wij met alle soorten materiaal mooie resultaten behaalden. Dit komt door de begin jaren toen we uitsluitend werkten met oude tuinplanten en zo van soms onmogelijk materiaal, pré bonsai en bonsai stijlden. Toen de eerste yamadori België binnen kwamen was het voor onze mensen kinderspel. Foto van één van de Larix voor het bos. Nu is het materiaal veel beter, maar in die tijd was dat super materiaal.

3_Larix bos Jan99_bis2.jpg

An idea of the magnitude of that forest. Back then, it was the period of “big is beautiful”,  all over the world. These were great times, weekly gatherings, working on bonsai. Back then, K.B.K. had about 150 members, the majority of them being very close within the group.  It was they who created the “Ginkgo Awards”.

Een idee van de omvang van het bos, dit was de periode van “big is beautiful” en dat was zo over gans de wereld. Dit waren mooie tijden, wekelijks bij elkaar om aan Bonsai te werken. K.B.K. had toen zo een 150-tal leden, waarvan de meerderheid een hechte groep vormden. Zij maakten dan ook de “Ginkgo Awards”.

4_Larix bos Jan99bis.jpg

Just after the demo. “Big forest” with lots of character.

Net na de demo. “Big Forest” met veel karakter.

6_Larix bos zomer.jpg

5_Larix bos_13.jpg

The forest now, 15 years later, fully matured.

Het bos nu, 15 jaar later, volledig verrijpt.

The comments are closed.