01/31/2014

Larix forest - few examples.

 

Larix005.jpg

Some examples of Larix forests.

Enkele voorbeelden van Larix bosjes.

Voici quelques exemples de forêts de Larix.

Acer palmatum - winter pruning.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF2826.jpg

Still again, winter pruning on an Acer palmatum.

Nog steeds wintersnoei bij Acer palmatum.

DSCF2827.jpg

DSCF2828.jpg

Sap flow is setting in.
 
De sapstroom komt al op gang.

Te koop Acer campestre.

 

DSCF2348.JPG

Acer campestre uitgesnoeide startplanten van 16 jaar oud. Mooi project materiaal.

DSCF2349.JPG

Vanaf 75€ tot 125€.

01/30/2014

Juniperus sabina Yamadori - part 3.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF2525.jpg

After it has been wired and before it will be styled with two branches and a top we will first determine the tree’s basic structure.

Na bedrading en voor de vormgeving met twee takken en een top gaan we deze boom zijn basisstructuur vast leggen.

DSCF2528.jpg

Trunk movement all the way up.

Stambeweging tot bovenaan de kruin.

DSCF2562.jpg

New front side we can start this project with. All will probably differ slightly during repotting, but this is the main set-up.

Nieuwe voorzijde waarmee dit project kan beginnen. Alles zal nog wel lichtjes wijzigen bij de verpotting, maar dit is de hoofdlijn.

DSCF2563.jpg

All proportions of dead wood,  life vein,  open spaces and asymmetrics are all well balanced.

De verhoudingen dood hout, sap baan, open ruimtes en asymmetrie zitten allemaal goed.

01/29/2014

Workshop vrijdag - perfectioneren bedrading technieken.

WORKSHOP vrijdag 31 januari 2014.

Geen verpottingen enkel opvolgen van bomen of bomen klaar zetten voor volgend groeiseizoen of opstart nieuwe projecten en perfectioneren van bedrading technieken.

De 13u tot 17u, lesgeld 35€.

Maximum 5 personen.

Christophe H., Pieter VL, Franky DM, Stefaan DW  & 1 plaats vrij.

Vele bonsai beoefenaars zijn er dringend aan toe om het perfectioneren van de bedradingstechnieken  op punt te zetten. Met een goede bedrading win je enkele jaren voorsprong in de opbouwfase. Op deze workshop kunnen ook, indien nodig, buig- en plooitechnieken aangeleerd worden. Dus zowel beginners als gevorderden kunnen hier op inschrijven om met goedkoop maar goed materiaal om hun vaardigheden bij te schaven. Er is momenteel nog plaats voor 1 deelnemer. Enkele voorbeelden van het materiaal dat kan in aanmerking komen voor deze workshop. Uiteraard staat er nog meer in de zaak dan de voorbeelden dat kan gebruikt worden.

DSCF2860.JPG

 

Juniperus "Grey Owl" 75€.

 

DSCF2859.JPG

 

Juniperus sargentii 75€ en 125€.

 

DSCF2855.JPG

 

Juniperus chinensis "media blaauw" voor windswept bunjin 95€.

 

DSCF2853.JPG

 

Pinus thunbergii (Black Pine) 350€.

 

DSCF2849.JPG

 

Keuze uit verschillende boomsoorten.

 

DSCF2842.JPG

DSCF2847.JPG

 

Larix voor sho-hin, zeer interessant materiaal, 85€.

 

DSCF2893.JPG

 

Juniperus "Grey Owl" 125€.

 

DSCF2875.JPG

DSCF2890.JPG

 

Juniperus parsonii voor bunjin 40€ & 65€.

 

DSCF2880.JPG

DSCF2885.JPG

 

Juniperus rigida 95€.

 

DSCF2884.JPG

 

Juniperus chinensis 95€.

 

DSCF2879.JPG

 

Acer p. in soorten 75€, 95€ & 125€.

 

DSCF2878.JPG

 

Taxus cuspidata 150€

 

DSCF2876.JPG

 

Pinus muho.

 

DSCF2870.JPG

 

Quercus (zomereik), reeds goede kruin, 125€.

 

DSCF2869.JPG

 

Pinus sylvestris 150€.

 

DSCF2868.JPG

 

Twee gewortelde Juniperus voor bunjin vlotstijl, voor 75€/stuk.

 

 

DSCF2865.JPG

 

Larix in verschillende diktes voor bos aan promoprijs 25€/stuk, minimum 7 stuks per bos.

 

DSCF2861.JPG

 

Juniperus parsonii, zoals deze 125€.

 

 

 

 

Juniperus sabina Yamadori - part 2.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF2488.jpg

After dealing with the dead wood, we prune and select branches.

Na het dode hout, het uit snoeien en selecteren van de takken.

DSCF2498.jpg

The tree stood in its pot in almost the same position as it was when still in nature. This is especially beneficial for the regrowth. Before the works on this tree it was decided not to change this inclination. This way this tree will be kept in a natural style and within the “mid size” range. Furthermore we then also don’t have to perform a heavy repotting afterwards and the main roots and hair roots will preserve their connections with the main branches. Keeping this in mind means that you can plan things on short-dated time and that this tree will get his first “bonsai” repotting next spring. We’ll even take it a step further and plan to attain a first mature image in two to three years because this way there is no recuperation period needed and we will be able to start right away coming next summer.

De boom stond opgepot in vrijwel dezelfde positie zoals hij in de natuur leefde. Dit is vooral goed voor de hergroei. Voor de bewerking werd besloten aan deze helling niets te veranderen. Zo blijft deze “mid-size” boom in een natuurlijke stijl en goed binnen de” mid-size” maat. Bovendien moeten we achteraf geen zware verpotting toepassen en blijven de hoofdwortels en haarwortels hun verbinding naar dezelfde takken maken. Met die wetenschap vormen betekend dat je korte termijn kan plannen en dat deze boom nu in het voorjaar zijn eerste “bonsai verpotting” krijgt. We gaan zelfs nog een stapje verder op die manier en plannen op 2 à 3 jaar een eerste verrijpt imago want op die manier zijn er geen herstelling- en recuperatieperiodes nodig en kunnen we komende zomer direct aan de slag.

DSCF2509.jpg

Even the pruning and the way of preparing matches the tree’s vitality.

Ook de manier van uit snoeien en voorbereiden is aangepast aan de vitaliteit.

DSCF2510.jpg

It always come in handy to plan the total picture well ahead.

Het is dus altijd handig het totaalplaatje op voorhand goed in te schatten.

DSCF2516.jpg

Peter, a member of KBK from the very start, has been in the running for more than 25 years, and now after a less active period he took things up to his former level. You are not out of practice that fast, you can always learn more is our motto. The initial colouring of the dead wood that will be repeated next summer.

 

Will be continued.

Peter ook een KBK lid van het eerste uur draait ook al meer dan 25 jaar mee en heeft nu, na een minder actieve periode, de draad weer opgepakt op zijn vroegere niveau. Verleren doe je niet zo snel , bijleren kan altijd is het motto hier. Het eerste inkleuren van het dode hout dat in de zomer zal herhaald worden

 Wordt vervolgd.

 

01/28/2014

Juniperus sabina Yamadori - part 1.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF2440.jpg

DSCF2442.jpg

DSCF2443.jpg

In our sales area you’ll also find high quality yamadori at affordable prices. This example is in its pot  4 years of which two years with growth. This means that the tree has already a root ball just like a container plant from a tree nursery should have and thus that it is vital enough  to perform several works on without impairing the tree.

In onze verkoop serres staan ook hoge kwaliteit yamadori aan betaalbare prijzen. Dit exemplaar staat in totaal 4 jaar in pot waarvan de laatste 2 jaar gegroeid in pot. Gegroeid in pot betekend dat de boom een wortelkluit heeft zoals een containerplant uit een boomkwekerij hoort te zijn en dus vitaal genoeg is om zonder verzwakking een reeks bewerkingen uit te voeren.

DSCF2448.jpg

First the trunk was cleaned up in order to visualize where the life veins begin. Then the machine with brush was used to separate the dead bark from the dead wood.

Eerst werd de stam opgekuist met water om een goed beeld te krijgen waar de sapbanen beginnen. Daarna werd machinaal met een borstel al het dode hout ontdaan van de dode schors.

DSCF2472.jpg

Only the dead part of the trunk was exposed without removing bark from new life veins.

Enkel het afgestorven gedeelte van de stam werd blootgelegd zonder nieuwe levende lijnen te ontschorsen.

DSCF2473.jpg

A light structure was created  in places where everything was to smooth and uniform.

Waar de vlakken te glad en te uniform waren werd een lichte beginstructuur aangebracht.

DSCF2481.jpg

A lot of movement in the naturally formed  jins. Every detail is processed a first time. 

To be continued.

Heel wat beweging in de natuurlijke gevormde Jins, ieder detail krijgt zijn eerste bewerking.

Wordt vervolgd.

01/27/2014

For Sale - Olea Europaea - Olijfboom.

DSCF2939.jpg

DSCF2940.jpg

Olea 50€.

DSCF2935.jpg

DSCF2937.jpg

Olea 125€.

DSCF2961.jpg

DSCF2962.jpg

DSCF2963.jpg

Olea 125€.

DSCF2933.jpg

DSCF2932.jpg

DSCF2934.jpg

  Olea 145€.

DSCF2942.jpg

DSCF2943.jpg

 Olea 300€.

DSCF2924.jpg

DSCF2927.jpg

Olea 325€.

DSCF2945.jpg

DSCF2946.jpg

DSCF2949.jpg

 Olea 370€.

DSCF2952.jpg

DSCF2951.jpg

DSCF2954.jpg

 Olea 500€.

DSCF2955.jpg

DSCF2956.jpg

DSCF2959.jpg

 Olea 1400€.

 

 

 

Years ago - Taxodium distichium.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

Taxodium distichum002.jpg

About 25 years ago I found this Taxodium planted in a pot but also in a ditch.

Deze Taxodium vond ik, in een pot geplant, in een sloot zo een 25 jaar geleden.

Taxodium distichum003.jpg

It was in the month of February, it was cold in that water, and the deeply rooted tree had to be taken out of there.

Het was februari, koud in het water, en de diep doorwortelde boom moest er uit.

Taxodium distichum004.jpg

A work for the  “strong guys”, in that wet state that Taxodium weighed around 200 kg.

Werk voor ‘zware jongens’, nat woog die Taxodium ongeveer 200KG.

Taxodium distichum007.jpg

It was planted in a wooden case and then the height was determined.

In een houten kist geplant en de hoogte werd bepaald.

Taxodium distichum009.jpg

Shaped it hollow and tapered, removed all the branches and the tree was put in a training pot with its “feet” back in the water.

Hol en taps gefreesd, alle takken weggenomen en de boom in een trainingspot terug met de ‘voeten’ in het water gezet.

Taxodium distichum010.jpg

One summer later.

Eén zomer later.

Taxodium distichum011.jpg

Fall.

Herfst.

Taxodium distichum012.jpg

Cambium formation and a new branch selection.

Cambiumvorming en nieuwe takkenselectie.

Taxodium distichum014.jpg

A first styling and that same year the tree was sold to a museum in Germany.

Een eerste vormgeving en diezelfde zomer werd de boom verkocht voor een museum in Duitsland.

 

 

 

01/26/2014

Upgrading a Juniper Itoigawa.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF2120.jpg

While in its developmental phase we decided to put this Itoigawa in an oversized pot about two years ago and to limit the maintenance to the mere basics.

Gedurende de opbouwperiode van deze Itoigawa besloten we 2 jaar geleden deze boom in een overmaatse pot te planten en de onderhoud te beperken tot het noodzakelijkste.

DSCF2125.jpg

The main reason for this was sluggish growth and a few branches that were unable to carry themselves without wire (hanging branches).

De hoofdreden was een te trage groei en enkele takken die onvoldoende stevigheid hadden om zonder draad te staan (hangende takken).

DSCF2143.jpg

In this case pruning means, cleaning up, trimming everything more open, looking for developed branches and finding the right balance.

De snoei houdt in dat we zowel opkuisen, open snoeien, ontwikkelde takken uit elkaar halen en een goede balans vinden.

DSCF2156.jpg

Visualizing the most attractive characteristics and putting everything back in proportion.

Het vrijmaken van de meest attractieve punten en het terug zetten in proportie.

DSCF2160.jpg

While thinning out we take in account next season’s growth, so we need to create space.

Tijdens het uitdunnen wordt er rekening gehouden met de groei van volgend seizoen, die ruimte moet worden uitgedund.

DSCF2161.jpg

A lot of matured movement in the trunk and branches.

Stam en takken zitten vol verijpte bewegingen.

DSCF2176.jpg

We’ll adapt the pot, this is not an elaborate repotting but we have to allow the tree’s ability to grow for another five years without having to repot again.

We gaan een nieuwe pot aanpassen, dit is geen zware verpotting maar wel rekening houden met de mogelijkheid dat de boom vijf jaar kan groeien alvorens terug te verpotten.

DSCF2180.jpg

It will always stay a “must” with older bonsai to build a compact root ball that stays strong and healthy in its core. As for this tree it is the third step in its root development.

Een compacte wortelkluit opbouwen die binnenin sterk en gezond blijft is een must bij oudere bonsai. Voor deze boom is dit een derde stap in de wortelopbouw.

DSCF2184.jpg

We took and old tokoname pot out of the private collection that was perfect in size and shape.

Een oude tokoname pot werd uit de privéverzameling gehaald en was de perfecte maat en vorm.

DSCF2191.jpg

Trunk and branches.

Stam en takken.

DSCF2210.jpg

The thinned out foliage, carrying itself.

Het uitgedunde staande loof.

DSCF2207.jpg

The tree will not be wired again for another five to ten years but it will be maintained with the correct pruning technique. This is midsize high class bonsai.

De boom wordt de eerste vijf à tien jaar niet bedraad maar onderhouden door de juiste snoeitechniek. Dit is midsize high class bonsai.

01/25/2014

Years ago - Juniperus procumbens -2.

 

Juniperus procumbens008.JPG

This was high class yamadori material in the nineties. 

Juniperus procumbens009.JPG

Juniperus procumbens010.JPG

Juniperus procumbens011.JPG

Juniperus procumbens012.JPG

Juniperus procumbens013.JPG

This tree had his mature image in a period of 5 years.

 

01/24/2014

Years ago - Juniperus procumbens

 

Juniperus procumbens002.JPG

One of my Juniperus procumbens raw material about 18 years ago.

Juniperus procumbens003.JPG

Juniperus procumbens004.JPG

Juniperus procumbens005.JPG

Juniperus procumbens006.JPG

Juniperus procumbens007.JPG

The mature tree after about ten years.

01/23/2014

Taxus cuspidata Kawabe.

1_P01-0410-01.JPG

2_P01-0410-02.JPG

3_P01-0410-03.JPG

8_P01-0505-03.JPG

17_14P_496 Taxus.jpg

DSCF2373.jpg

DSCF2381.jpg

 This tree is for sale for a special price negotiable in our shop.

 

01/22/2014

Wiring work on trees.

DSCF2339.JPG

 

A Pinus penthaphylla rewired.

Juniperus Itoigawa - part 2.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF0173.jpg

After a complete wiring we continue with the styling.

Na een volledige bedrading kan de vormgeving beginnen.

DSCF0190.jpg

All the main branches are brought closer to the trunk thus creating an old character and achieving a more compact shape.

Alle hoofdtakken worden dichterbij de stam gebracht, zo krijgen we een ouder karakter en een meer compacte vorm.

DSCF0194.jpg

We do not position the foliage to obtain an instant image but we keep the future growth in mind and therefore taking in account the empty spaces needed for that.

Het loof wordt niet geplaatst op een instant imago maar op de toekomstgroei en de ruimtes die daarvoor nodig zijn.

DSCF0232.jpg

Heavy branches in the top are pulled downwards without any protection and we let them crack alongside the life vein so this will become dead wood later on with a very natural look.

Zware takken bovenaan opspannen zonder bescherming en laten mee openscheuren in de lijn van de sapbaan. Dit wordt later dood hout met een natuurlijke look.

DSCF0259.jpg

After styling through, this is not the exact front side, it has to be turned a little. After a workshop we sometimes forget to spend enough time in order to get better pictures of the trees. The foliage is not given any final image yet, that will be done in summer, when the wire is removed. Mature trees need to have natural grown foliage.

Na de doorvorming, dit is niet echt de juiste voorzijde, moet nog een beetje gedraaid worden. Na een workshop vergeten we soms voldoende tijd te nemen voor betere foto’s. Er wordt geen finaal imago aan het loof gegeven, dit is zomerwerk, zonder draad. Rijpere bomen dragen natuurlijk gegroeid loof.

 

01/21/2014

Juniperus Itoigawa - part 1.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF2188.jpg

A Juniperus itoigawa that has grown too dense, ready for further styling.

Een te volle Juniperus Itoigawa klaar voor doorvorming.

DSCF2217.jpg

Branches that are too close to each other are hindering the developmental structure.

Te dicht op mekaar staande takken zorgden dat er geen structuur was in de opbouw.

DSCF2220.jpg

Branches at the same height disturb the balance.

Takken op gelijke hoogte verstoren het evenwicht.

DSCF2222.jpg

The apex has too many branches positioned at the same height and they all grow upwards.

De bovenkruin heeft een teveel aan takken op dezelfde hoogte en groeien allen naar boven toe.

DSCF2317.jpg

More than 50% of them is removed and the remaining half is thinned out, ready for wiring.

Meer dan 50% van de takken zijn weggenomen en de overige zijn uitgedund, klaar voor bedrading.

DSCF2341.jpg

A jin on a strong branch was further elaborated into a moving shari line and that created more trunk movement.

 

To be continued.

Van een grotere tak werd vanuit de overblijvende jin een bewegende sharilijn gemaakt, zo werd meer stambeweging zichtbaar.

 

 Wordt vervolgd.

01/20/2014

Collection of Bonsai books for Sale.

 

DSCF2299.jpg

DSCF2300.jpg

DSCF2301.jpg

I have some Kokufu, other bonsai books & Japanese magazines for sale.

Prices only negotiable at the shop and depending on the quantity bought.

No mail or post order.

Olea Europaea - Olijfboom.

DSCF2273.jpg

DSCF2275.jpg

Pre styled, ready for bonsai pot.

Juniperus sabina - for sale.

 

DSCF2255.jpg

DSCF2260.jpg

DSCF2261.jpg

Very interesting for Bunjin Style.

 

 

Olive Yamadori - For Sale.

DSCF2231.JPG

DSCF2232.JPG

DSCF2268.jpg

DSCF2251.jpg

Olive Yamadori with natural deadwood for sale.

1 2 3 Next