02/07/2014

Juniper for beginners - 3.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF3400.jpg

 

Juniperus sargentii for beginners. After a few basic lessons our students are ready for somewhat older material.

Juniperus sargentii voor beginners. Na een paar basislessen zijn onze cursisten rijp voor wat ouder materiaal.

DSCF3438.jpg

The possibilities are discussed.

Mogelijkheden worden besproken.

DSCF3473.jpg

Redundant branches are removed.

Overtollige takken weggesnoeid.

DSCF3536.jpg

Jins are pre-styled.

Jins worden pre-gestijld.

DSCF3601.jpg

Wiring it yourself is the best practice.

Bedrading zelf doen is de beste oefening.

DSCF3720.jpg

Low budget starter material with good bonsai potential is the dream of every beginner. “Self Made” bonsai in the making.

Low budget startmateriaal met goed bonsaipotentieel, daar droomt iedere beginner van. "Self Made" bonsai in de maak.

DSCF3764.jpg

This tree will have developed rather well same time next year, this spring it will be repotted in a training pot for the first time. Coming next fall we’ll style it further through and in a couple of years you’ll have a nice bunjin Juniper.

Deze boom volgend jaar zelfde periode zal al vrij goed ontwikkeld zijn, we gaan dit voorjaar een eerste verpotting in training pot uitvoeren.  In het najaar gaan we al doorvormen en binnen een paar jaar staat hier een mooie bunjin Juniperus.

The comments are closed.