02/08/2014

Taxus cuspidata refinement - Part 1.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF1739.jpg

 This Taxus was a Japanese “aragi” and it was styled for the first time about five years ago. Now the tree was ready for the next step.

Deze Taxus was een Japanse “aragi” en is een vijftal jaar geleden voor de eerste maal gestijld. De boom was nu klaar voor een volgende stap.

DSCF1743.jpg

 First improve the dead wood, clearing trim- and cutting-wounds away, improve movement, tapering and create texture in the wood. This is easy said but the work easily takes about five hours as well.

Eerst het dode hout verbeteren; snoei- en zaagwonden wegwerken, beweging en tapsheid verbeteren en textuur in het hout leggen. Snel gezegd maar dit neemt al vlug een uurtje of vijf in beslag.

DSCF1773.jpg

Creating texture with brushes.

Textuur leggen met borstels.

DSCF1774.jpg

 With the same brush on the same spot 15 minutes later.

Met dezelfde borstel op zelfde plaats 15 minuten later.

DSCF1793.jpg

 Using compressed air to clean things up.

Met hoge druk schoonblazen.

DSCF8312.JPG

Manually cleaning the trunk and branches with brushes and water.

Manueel opkuisen van stam en takken met borstels en water.

The comments are closed.