02/13/2014

Pinus Muho Yamadori.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4130.jpg

Pre styling a Muho Pine yamadori.

Pre styling van een Pinus Muho Yamadori.

DSCF4131.jpg

The bark of a dead part of the trunk is removed.

Een afgestorven stamgedeelte wordt ontschorst.

DSCF4138.jpg

Creating texture and movement with power tools.

Textuur en beweging creëren met "power tools".

DSCF4141.jpg

Some saw surfaces are worked upon and are incorporated in the whole.

Enkele zaagvlakken werden weggewerkt en in het geheel mee betrokken.

DSCF4156.jpg

All the old branches were wrapped in raffia (splinting).

Alle oude takken werden ingepakt (afgespalkt)  met raffia.

DSCF4193.jpg

Bending  thick branches compactly should be done with care.

Compact plooien van dikke takken kan best voorzichtig gebeuren.

DSCF4190.jpg

DSCF4192.jpg

Future base has been made, this is going to be a powerful compact tree. Only the main wiring and spreading the foliage is carried out. The finishing detailed wiring and styling is due this fall. This summer we aim for inner buds that we’re going to need for pruning during the final styling.

Toekomst basis is gelegd, dit wordt een krachtige compacte boom. Enkel de hoofdbedrading en openspreiden van het groen. De afwerkende detail bedrading en vormgeving gebeurt in het najaar. Deze zomer kweken we binnen knoppen die hebben we nodig om te kunnen snoeien bij de finale styling.

The comments are closed.