02/19/2014

Crataegus.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4373.jpg

This Hawthorn  doesn’t show a lot of character. Too many branches close to each other and not a true distinct shape. Projects such as this one do take three to five years before a clear image has been reached.

Deze Meidoorn staat er een beetje karakterloos bij. Teveel takken geconcentreerd bij elkaar en geen echte uitgesproken vorm. Dergelijke projecten duren wel een jaartje of drie à vijf vooraleer er een duidelijk beeld gegroeid is.

DSCF4559.jpg

 After a first branch selection.

 Na een eerste takselectie.

DSCF4698.jpg

 Giving the branches character; wiring and then placing them.

 Karakter aan de takken geven; alles bedraden en openspreiden.

DSCF4720.jpg

Fully used basic character, trunk movement is now prominent. The branches that have been kept are now in place and one can start developing the tree further on for the next three years. This is a nice example of: “ Get the most out of your starter plant, work on the lesser characteristics and reveal the positive ones.”

Basiskarakter maximaal benut, stambeweging komt nu volledig naar voor. De behouden takken staan op hun plaats en de opbouw kan beginnen voor de eerstkomende drie jaar. Dit is een voorbeeld van: "haal het beste uit je startplant, werk aan de minpunten en haal de pluspunten naar voor."

Comments

I like...

Posted by: Dirk | 02/19/2014

Respond to this comment

The comments are closed.