02/18/2014

Forests - 2. Bossen - 2.

Until March 15 you can, by appointment, follow a "One to One" evening workshop for  making individual instant creations, such as creating forests. Both deciduous and coniferous trees are available in varying ages.

Tot 15 maart kan je, na afspraak, een "One to One" avond workshop volgen voor individuele instant creaties, zoals het maken van bossen. Zowel loof- als naaldbomen staan klaar in verschillende leeftijden.

Example Acer buergerianum (Trident Maple)  

Voorbeeld Acer buergerianum (Drietand Esdoorn).

acer buergerianum045.jpg

This Acer buergerianum forest, started up from seedlings between four and six years of age, has been together in this pot for about nine years. In order to avoid that the trees were standing to close to each other they were used as part of a new creation.

Dit Acer buergerianum bos met zaailingen van tussen de vier  en zes jaar oud, stond een negental jaar bij mekaar in deze schaal. Om te vermijden dat te dicht op mekaar staande bomen elkaar zouden verstikken werden ze als onderdeel gebruikt van een nieuwe creatie.

acer buergerianum046.jpg

This is an Acer buergerianum forest made with trees between twelve and eighteen years of age and they have been together for more than 20 years now.

Dit is een Acer buergerianum bos met bomen van tussen de twaalf en 18 jaar oud dat al meer dan 20 jaar bij mekaar stond.

acer buergerianum047.jpg

The small forest is divided into smaller groups and a hand-shaped slate serves as a new plate.

Het kleine bos werd in kleine groepen van mekaar gescheiden en een met de hand op vorm geslagen leisteen werd de nieuwe schaal.

acer buergerianum048.jpg

The large forest is completely transferred and the smaller one is added to the scene.

Het grote bos werd volledig overgeplaatst en de kleine groep eraan toegevoegd.

acer buergerianum049.jpg

Spaces in between spreading out and creating depth.

De ruimtes tussen de groepen uitwaaierend en diepte meegeven.

acer buergerianum050.jpg

acer buergerianum051.jpg

The winter silhouette of this creation is very beautiful and looks natural.

This forest is part of a beautiful bonsai collection in France. “Bonsai landscaping the old school way.”

Het wintersilhouet van deze creatie is zeer mooi en natuurlijk.

Dit bos staat nu tussen een mooie bonsai collectie in Frankrijk. "Bonsai landscaping the old school way."

 

 

 

 

 

 

 

The comments are closed.