02/22/2014

Juniper for beginners - 4.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4273.jpg

From our heading “Juniper for beginners”, this is a Juniperus parsonii starter plant. The trunk’s thickness and movement are good but the proportions aren’t. If you are going  to style a kind of tree like this the classical way then you are way out of proportions within two years.

Uit onze rubriek "Juniperus voor beginners" deze Juniperus parsonii startplant. De stamdikte en beweging zijn goed maar de proporties kloppen niet. Als je zo een boom klassiek gaat stijlen zit dit binnen de twee jaar buiten alle proporties.

DSCF4337.jpg

A few branches removed and a new inclination.

Enkele takken weg en een nieuwe inplantingshoek.

DSCF4371.jpg

The first lines of the dead wood are being pre-carved.

De eerste lijnen van het dode hout worden pré uitgefreesd.

DSCF4621.jpg

These rigid branches have to fit the style by moving and going along with it so they are split through the middle with “split cutters”.

Deze stugge takken moeten bewegend bij de vorm passen en worden doormidden gesplit met een "splijttang".

DSCF4638.jpg

One branch becomes two branches. Later on these will become beautiful “shari eda” growing branches, with half of it being dead wood. If you’d like to see some results (examples) of how it will look like in a couple of years, come and visit our “Gallery Greenhouse”.

Eén tak worden er twee. Later worden dit mooie "shari eda" groeiende takken, de helft voorzien van dood hout. Wil je daarvan resultaten (voorbeelden) zien van hoe het eruitziet na enkele jaren, kom en bezoek onze "Gallery Greenhouse".

DSCF4672.jpg

Wrapping with wet raffia and wire, these dramatic character branches will accompany this tree in a very special way resulting in a fairly extreme and exclusive style. After an operation such as this there is no final styling carried out, only wiring and pre-placing the main branches. We’ll wait one year for the tree to recuperate before we’ll style it further on. Get more out of your starter plant than meets the eye and add interesting characteristics that weren’t there. This one will obtain good potential next year.

Inpakken met natte raffia en draad, deze dramatische karaktertakken gaan op een speciale manier bij de boom horen, zo kan je tot vrij extreme en exclusief spectaculaire vormen komen.  Na dergelijke ingrepen wordt er geen finale vormgeving gedaan, wel de hoofdtakken bedraad en pré geplaatst, we wachten één jaar na recuperatie om verder te stijlen. Haal meer uit je startplant dan wat er op het eerste zicht inzit en voeg interessante zaken toe die er niet zijn. Deze startplant zal er volgend jaar één zijn met goed potentieel. 

 

The comments are closed.