02/17/2014

Workshops.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4341.jpg

This time of year we mainly prune trees during workshops in order to prepare them for next growing season.  Project trees as well as matured  ones are subject  to winter pruning and even shape trim.

Deze periode van het jaar zijn we tijdens de workshops vooral bezig met de bomen te snoeien en voor te bereiden op het komende groeiseizoen. Zowel projecten als rijpere bomen krijgen nu hun winter snoei en meestal ook vormsnoei.

DSCF4343.jpg

This Zelkova nire is trimmed in proportion so that the right height and width are achieved to start building upon.

Deze Zelkova nire krijgt een proportie snoei om vanaf de beste hoogte en breedte aan de opbouw te beginnen.

DSCF4344.jpg

Mostly deciduous trees are worked upon since repotting season is coming close and they’re the first to be repotted. So it’s better to perform every necessary  trim as fast as possible.

Het zijn vooral de loofbomen die bewerkt worden, het verpot seizoen staat voor de deur en dit zijn de eersten die verpot worden. Dus iedere snoei die nodig is kan maar beter zo snel mogelijk uitgevoerd worden.

The comments are closed.