02/26/2014

Cotoneaster project.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4553.jpg

This Cotoneaster project has gone through the basic developmental phase and is now being fully styled. We do this with every tree that has all the right potential to become a beautiful example.

Dit Cotoneaster project is de basisopbouwfase voorbij en krijgt nu een volledige vormgeving. Dit doen we bij iedere boom die alles heeft wat er nodig is om een mooi exemplaar te worden.

DSCF4666.jpg

Here as well, the starter plant was far from what it is now, good starters material is not easy to find but it is easy to prepare it by yourself. The only requirements are knowledge and time.

Ook hier was de startplant verre van wat ze nu is, een goede startplant kan je moeilijk kopen maar wel zelf gemakkelijk voorbereiden. De enige vereiste is kennis van zaken en tijd.

DSCF7311.jpg

Two weeks later the cotoneaster was presented again, fully wired. The lower branch on the left doesn’t completely fit the scene so this is not going to be a front side.


Op een workshop twee weken later  werd de cotoneaster volledig bedraad aangeboden . De onderste tak links past niet in het plaatje en dit wordt niet de voorzijde.

DSCF7734.jpg

This is going to be approximately the new front (picture is not taken 100 % correctly). In the future the lower branch on the right can be removed and the tree can be placed in a round pot. If we’re to keep this branch then the accent branch pointing towards the front will be removed.


Dit wordt, bij benadering, de nieuwe voorzijde (foto niet 100% juist genomen). Naar de toekomst toe kan deze onderste tak rechts weg om dan te eindigen in een ronde pot. Als deze tak behouden wordt zal de naar voor wijzende accenttak verwijderd worden.

DSCF7745.jpg

Building up a tree and trying to hide away the negative points by altering the front side isn’t an option really.  Using this as front with a lot of branches and thus moving the cut-wound in the top to the back side of the tree might solve a lot of problems. However this way of instant bonsai making is something you’ll surely regret later on.


Een boom opbouwen en de negatieve punten verstoppendoor bv de voorzijde te wijzigen is niet echt de oplossing. Door deze voorzijde en grote hoeveelheid takken en de snoeiwonde in de top naar achter weg te steken los je heel wat problemen op. Dit is instant bonsai waar je later spijt van krijgt.

DSCF7859.jpg

Thus our project will take some time longer. A non-suitable hind branch is removed and now our priority is to improve the root base. We’ll do this by only one intervention in a year and by the use of space and time which is still the most successful technique in fast growing species.


Het project krijgt dus verlenging. Een niet passende achtertak is weggesnoeid en nu is het verbeteren van de wortelvoet prioritair. We gaan dit doen door jaarlijks één ingreep en het gebruik van ruimte en tijd wat nog steeds de meest succesvolle techniek is bij snelgroeiende soorten.

DSCF7868.jpg

Side view of the future front.


Zijaanzicht van de toekomstige voorzijde.

DSCF7870.jpg

Side view of the future front with one branch more. These are decisions that don’t need to be made in an instant but over the next few years. 


Zijaanzicht van de toekomstige voorzijde met één tak meer. Dit zijn beslissingen die niet direct moeten genomen worden maar jaren mogen duren.

 

 

The comments are closed.