02/24/2014

Juniperus Itoigawa.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4346.jpg

This Chu-Hin Itoigawa is being prepared for its first styling. The styling itself will not be carried out until after the growing season. Only the main lines are determined and another year of strong growth is added.

Deze Chu-Hin Itoigawa wordt voorbereid op zijn vormgeving. De finale vormgeving zal pas na het groeiseizoen gebeuren. Nu worden de grote lijnen  uitgezet en wordt een jaartje krachtgroei eraan toegevoegd.

DSCF4478.jpg

Pre styling the jin.

Pré styling van de jins.

DSCF4521.jpg

The difference in growing strength is easily perceptible, Below the branches aren’t as strong as the ones in the top, so another summer’s growth is added before the final styling. The bark is removed from all the jin, the old dry ones as well as those of the newly removed branches, they’re pre-styled and next fall they will be connected and worked upon for movement.

Het verschil in groeisterkte is hier goed te zien, onderaan zijn de takken niet zo sterk als bovenaan, daarvoor wordt er nog 1 zomer groei toegevoegd voor de finale styling. Alle jins; zowel de al oude droge als die van de nieuw weggesnoeide takken, worden ontschorst, voor gestyled en worden volgend najaar met mekaar verbonden en bewegend gemaakt.

DSCF4580.jpg

The foliage is being prepared for the coming growing season and only basicly wired.

Het loof wordt voorbereid voor komend groeiseizoen en enkel een grote grove bedrading wordt uitgevoerd.

DSCF4595.jpg

Pruning for a good balance in the upper and lower region.

Snoeien naar een goed evenwicht onder en boven.

DSCF4707.jpg

This is an example of how we deal with projects, no instant styling. Trees that have strong health and  all their branches and the potential ready to be used are easy to style one year later and without risk. This is without a doubt going to be a beautiful tree in a short time. 

Dit is een voorbeeld van hoe we projecten aanpakken, geen instant styling.   Krachtig en evenwichtig gezonde bomen die al hun takken en potentieel klaar hebben zijn een jaar later eenvoudig en risicoloos te stylen. Dit wordt gegarandeerd een mooie boom binnen korte tijd.

The comments are closed.