03/08/2014

Acer palmatum Deshojo.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6804.jpg

Repotting season has started and deciduous trees are the first in line. This Acer palmatum Deshojo is started up 14 years ago coming from a garden plant (see article on our BLOG December 16th ,2013). This tree is now fully ready for its last root development and to be put in a final pot.

Het verpot seizoen is begonnen en eerst komen de projecten van loofbomen aan bod. Deze Acer palmatum Deshojo is 14 jaar geleden opgestart vanaf tuinplant (zie ook artikel op ons BLOG van 16 december 2013). Deze boom is nu volledig klaar om de laatste wortel opbouw te krijgen en om in een finale pot te worden gezet.

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

DSCF6823.jpg

Everything you see here on this tree has been built up from scratch, the branches,  root base, tapering. In short, in the beginning there was just a thin trunk, roots that were too far away and no branches in the right place. Every possible technique is applied here on this tree.

Alles op deze boom is vanaf nul opgebouwd, zowel takken,  wortelvoet als "taper". Kortom het begin was een dunnere stam, te ver lopende wortels en geen takken op de juiste plaats. Alle mogelijke technieken zijn op deze boom toegepast.

DSCF6833.jpg

If you’d buy a tree of this quality, you’d easily end up in a higher price range. Some come in and try to find a starter plant like that but they won’t be successful for the simple reason that there is no starter plant that has all these qualities from the beginning. You have to build them yourself. And this is what happened with this tree involving a lot of trust as well. Luc has been coming here for more than 25 years now and he has already seen a lot of trees in their early beginning as well as in final stages.

Ga deze kwaliteit maar een keertje kopen, je zit direct in een hoge prijsklasse. Anderen komen een dergelijke startplant zoeken maar vinden ze niet, geen enkele startplant heeft al deze kwaliteiten, die moet je er zelf opbouwen.Deze boom is opgebouwd met vertrouwen, Luc komt ook al meer dan 25 jaar en heeft al heel wat bomen zien beginnen en eindigen.

DSCF6834.jpg

This tree isn’t finished yet, it reached the end of an important developmental phase and now it enters a new one, namely perfectioning the root base and obtaining fine ramification. Nothing is self-evident but all has to do with the right technique on the right moment and in the correct order.

Deze boom is nog niet af, hij is op het eind van een belangrijke opbouwfase gekomen en staat aan het begin van een nieuwe, namelijk de perfectie van wortelvoet en fijne vertakking. Niets gaat vanzelfsprekend , alles heeft te maken met de juiste techniek op het juiste tijdstip en volgorde.

DSCF6846.jpg

It is best to choose a pot when the tree is due repotting. It is then that it will be decided which pot is the best option. Here we always have enough pots available to have the tree presented in at last minute, with all its roots raked and disposed of the soil. One can then visually adapt the pot to the tree and see how much growing space is needed.

Het beste is om de pot te kiezen als de boom klaar is voor verpotting. Bij de verpotting wordt beslist welke pot de beste optie is. Hier staan altijd voldoende potten beschikbaar om last minute de boom, met los gekamde wortels, erin te presenteren. Men kan dan pot en boom visueel aanpassen en ook zien welke ruimte er nodig is.

DSCF6862.jpg

Two different sizes of akadama, first layer with a larger size for well drainage and an upper layer with middle size to go in between the roots.

Twee korrelgroottes Akadama, onderlaag dikke korrel voor drainage en bovenlaag een middelgrootte voor tussen de fijne wortels.

DSCF6978.jpg

Acer palmatum Deshojo: Originally a garden plant, made in Belgium, about 24 to 26 years old, 14 years in training.

Acer palmatum deshojo: herkomst tuinplant, made in Belgium, ongeveer 24 à 26 jaar oud, 14 jaar in training.

Comments

Droomboom

Posted by: Dirk | 03/08/2014

Respond to this comment

Begeestering om van A tot Z te raken, je eigen boom te 'creëren', net daarin schuilt het plezier en de voldoening. Vrienden voor het leven.

Posted by: Yves | 03/11/2014

Respond to this comment

The comments are closed.