02/27/2014

Quercus yamadori.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6820.jpg

First form trim on this yamadori oak.

Deze eik yamadori krijgt zijn eerste vormsnoei.

DSCF6994.jpg

All the branches on the floor came all from this tree.

Alle takken op de grond komen van deze boom.

DSCF7004.jpg

Bunjin with snake movement.

Bunjin met slangbeweging.

DSCF7019.jpg

Choosing the pot.

Het kiezen van de pot.

DSCF7020.jpg

Preparing the roots.

Voorbereiding van de wortels.

DSCF7064.jpg

 A provisional pot was necessary but later on, a flat round one is advised. It will remain in this new pot for the next three years. This is going to be a very interesting tree.

Een voorlopige pot was noodzakelijk, later wordt een platte ronde pot aanbevolen. De eerstkomende 3 jaar blijft de boom in deze nieuwe pot. Dit wordt een zeer interessante boom.

 

The comments are closed.