03/01/2014

Buxus yamadori - 1.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6788.jpg

Buxus yamadori ready for its first repotting.

Buxus yamadori klaar voor zijn eerste verpotting.

DSCF6795.jpg

DSCF6904.jpg

Looking for a better inclination.

Op zoek naar de betere inplantingshoek.

DSCF6869.jpg

Preparing a few tension wires and finishing some jin details.

Wat voorbereidende spandraden en enkele jin details afwerken.

DSCF6898.jpg

Reducing a very thick root.


Verkleinen van een zeer dikke wortel.

DSCF6914.jpg

No definite pot is used yet, this intermediate one still holds enough growing potential for the tree in order to develop the foliage further more.


Er wordt nog geen definitieve pot gebruikt , deze tussenpot biedt nog voldoende groeimogelijkheden om het loof verder af te werken.

DSCF6993.jpg

Building up the foliage for another few years; mainly summer pruning together with the correct amount of water and above all the right way of fertilizing. The final pot will be half the size it is now and it will be round to emphasize the female character of the tree.


Nog enkele jaren het loof verder opbouwen; hoofdzakelijk  zomer snoei  gekoppeld aan de juiste watergift en vooral de juiste bemesting. De eindpot zal half zo groot zijn en rond om deze vrouwelijke vorm te ondersteunen.

DSCF7091.jpg

The scruffy foliage can be neatly aligned in one summer’s time, only by pruning.


Deze slordige loofopbouw kan men, door enkel snoei, op één zomer strak en uitgelijnd krijgen.

 

The comments are closed.