03/03/2014

Buxus yamadori - 2.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF7073.jpg

This Buxus is due for a repotting. This is necessary to generate strong growth during next season. The mixture is adapted to contain a lot of oxygen with rough pumice.

Deze Buxus is een project verpotting. Deze verpotting is nodig om sterke groei te genereren het eerstvolgende groeiseizoen. De mengeling wordt aangepast met veel zuurstof in het grondmengsel aan de hand van grove puimsteen.

DSCF7157.jpg

The tree is trimmed in such a way that the foliage can develop further next season by pruning.


Alles wordt nu voor gesnoeid om komend groeiseizoen het loof door snoei verder op te bouwen.

DSCF7153.jpg

We mainly trim on behalf of the right proportions at this moment; on the right there’s been pruned, on the left there still isn’t. Shortening the branches that were too long, from now on this tree can only develop further with the use of scissors. Note that development and maintenance consist of two different pruning techniques.

Het zijn vooral de juiste proporties die voor gesnoeid worden; rechts is gesnoeid en links nog niet. Het inkorten van de te lange takken, vanaf nu kan deze boom enkel met de schaar opgebouwd worden. Let op: opbouwen en onderhouden zijn 2 verschillende snoeitechnieken.

The comments are closed.