04/03/2014

Pinus parviflora.

 

DSCF0076.jpg

This was once just a commercial little Pinus parviflora. It has been planted in a cultivating pot a couple of years ago and already had a few basic wirings. And now this is fine starter material.

Dit was ooit een commercieel kleine Pinus parviflora. Is enkele jaren geleden  in een grote kweekpot gezet en heeft enkele basisbedradingen achter de rug. Nu is het mooi startmateriaal.

DSCF0146.jpg

Three big branches removed.

Drie grote takken weg..

DSCF0440.jpg

A firm wiring.

Een stevige bedrading.

DSCF0536.jpg

Proportie en karakter zitten goed.

Proportion and character are in balance.

DSCF0540.jpg

Placing the foliage.

Het plaatsen van het loof.

DSCF3805.jpg

A few weeks later it was repotted.

Een paar weken later kon de verpotting gebeuren.

DSCF3816.jpg

Away with the big pot.

Weg met de grote pot.

DSCF3820.jpg

Plentiful with mycorrhiza, very healthy material.

Mycorrhiza volop aanwezig, zeer gezond materiaal.

DSCF3822.jpg

Root ball full of mycorrhiza.

Potkluit vol Mycorrhiza.

DSCF3851.jpg

Matching final pot.

Eindpot aangepast.

DSCF3852.jpg

Next step is “Mochikomi” in this pot. In order to realize this in a successful way one has to water first-rate. The most difficult task in the whole bonsai art: TO WATER.

Volgende stap is "Mochikomi" in deze pot. Om dat succesvol te realiseren moet je perfect water geven. De moeilijkste opdracht in de ganse bonsaikunst: GIETEN.

 

The comments are closed.