05/09/2014

Kei Bonsai Kai meeting op zondag 11 mei van 10u tot 12u30

KEI BONSAI KAI.

 

Kei Bonsai Kai meeting – Evaluation of the trees in a mature stage.

Zondag 11 mei van 10u tot 12u30.

Bespreking van cursusbomen in een afgewerkte fase en bespreking van recente creaties van het afgelopen jaar en hun toekomstbeeld.

Voor de nieuwkomers:  Wat is Kei Bonsai Kai.

Dit is een bonsaistudiegroep van en voor onze cursisten, er worden jaarlijks minimum 2 bijeenkomsten georganiseerd.

Het doel van “Kei Bonsai Kai”:

  1. Iedere cursist kan bomen meebrengen naargelang het onderwerp.Deze worden besproken voor gans de groep, zowel wat er in het verleden is gebeurt als wat nog gebeuren kan in de toekomst. De gezondheid en de groeikracht van de bomen primeert en wordt individueel bij iedere boom goed uitgelegd.

  2. Het bestuderen van de “Bunijn” stijl was altijd belangrijk en krijgt bij iedere bijeenkomst de nodige aandacht maar alle andere stijlen worden eveneens besproken op stijlzuiverheid.

  3. Iedere meegebrachte boom wordt individueel besproken in de opbouwfase waarin hij zich bevindt; onderhouds- en opbouwtechniekenworden daarop aangepast. Dit heeft  in het verleden zijn vruchten afgeworpen omdat zo tussen deworkshops de bomen thuis goed behandelt worden en ze op de volgende workshop aangeboden worden zoals gewenst.

Vergaderingen zijn in het Nederlands.

 

 

The comments are closed.