04/25/2014

Two-to-One repotting workshop.

Two to One verpotting workshop.

DSCF6703.jpg

Bruno and Louis are repotting some of their trees.

Bruno en Louis verpotten enkele van hun bomen.

DSCF6706.jpg

Drastically reducing a Sequoia’s root ball.

Drastische snoei van een Sequoia's wortelkluit.

 

DSCF6722.jpg

 

Preparing new material such as this red pine.

Voorbereiden van nieuw materiaal zoals deze rode Den.

 

DSCF6772.jpg

 

We’ve had an extremely long and good repotting season this year, even for the heavier work.

We hebben een extreem lang en goed verpot seizoen dit jaar, ook voor het zwaardere werk.

 

DSCF6776.jpg

 

DSCF6784.jpg

 

A Larix already in full foliage still gets a thorough repotting.

Een Larix volop in loof krijgt nog een stevige verpotting.

 

DSCF6785.jpg

DSCF6793.jpg

DSCF6796.jpg

DSCF6816.jpg

DSCF6821.jpg

DSCF6830.jpg

DSCF6810.jpg

DSCF6840.jpg

Bruno’s very old Potentilla.

Bruno's zeer oude potentilla.

DSCF6852.jpg

DSCF6862.jpg

DSCF6882.jpg

Another repotting session lies behind us, we’ll continue doing this through the whole month of May.

Nog een verpotsessie voorbij, we doen ermee verder de volledige maand mei.

 

 

 

The comments are closed.