04/30/2014

Juniperus sabina - repotting.

DSCF7206.jpg

DSCF7322.jpg

DSCF7326.jpg

DSCF7346.jpg

DSCF7422.jpg

To understand where and how the roots should be during a next repotting is of great importance.

Begrijpen waar en hoe de wortels moeten zijn bij de volgende verpotting is heel belangrijk.

DSCF7425.jpg

DSCF7426.jpg

DSCF7508.jpg

DSCF7554.jpg

DSCF7563.jpg

DSCF7585.jpg

 

 

 

 

04/29/2014

Superkoopje - Cornus 'Kousa' bonsai.

TE KOOP JAPANSE CORNUS BONSAI.

DSCF0259.jpg

DSCF0262.jpg

DSCF0268.jpg

DSCF0255.jpg

DSCF0297.JPG

DSCF0292.JPG

Japanse Cornus Bonsai, geïmporteerd in de jaren 90.

Nu te koop aan 1145€.

 

04/28/2014

Last Saturday's workshop.

DSCF0011.jpg

Black Pine for an inner  repotting.

DSCF0032.jpg

Starting a Juniper sho-hin.

DSCF0041.jpg

DSCF0089.jpg

Added new soil mix to a Muho Pine without total repotting, only 1/2 inner repotting.

DSCF0112.jpg

DSCF0193.jpg

Spring pruning on a Parsonii Juniper.

DSCF0203.jpg

Final repotting same time next year.

DSCF0210.jpg

Sylvestris after a few workshops, basic styling and repotting.

DSCF0189.jpg

DSCF0230.jpg

DSCF9959.jpg

This  parsonii Juniper is cultivated for bonsai and has new dense foliage.

DSCF0182.jpg

DSCF0215.jpg

A complete change of the soil also means a new way of watering afterwards.

DSCF0097.jpg

DSCF0101.jpg

DSCF0156.jpg

A short time project begins with good prepared material, this is the result after 3 workshops.

DSCF9961.jpg

DSCF0186.jpg

Selecting foliage before growing season.

 

04/27/2014

Rhododendron and Satsuki Azalea flowers.

DSCF9953.jpg

DSCF9949.jpg

DSCF9943.jpg

04/26/2014

Yesterday's One-to-One repotting workshop.

Working with small bonsai, my favourite job.

DSCF9853.jpg

DSCF9858.jpg

DSCF9861.jpg

DSCF9865.jpg

DSCF9869.jpg

DSCF9870.jpg

DSCF9872.jpg

DSCF9875.jpg

DSCF9896.jpg

DSCF9899.jpg

DSCF9910.jpg

DSCF9915.jpg

DSCF9917.jpg

DSCF9929.jpg

DSCF9940.jpg

A nice collection in a very short time.

04/25/2014

Two-to-One repotting workshop.

Two to One verpotting workshop.

DSCF6703.jpg

Bruno and Louis are repotting some of their trees.

Bruno en Louis verpotten enkele van hun bomen.

DSCF6706.jpg

Drastically reducing a Sequoia’s root ball.

Drastische snoei van een Sequoia's wortelkluit.

 

DSCF6722.jpg

 

Preparing new material such as this red pine.

Voorbereiden van nieuw materiaal zoals deze rode Den.

 

DSCF6772.jpg

 

We’ve had an extremely long and good repotting season this year, even for the heavier work.

We hebben een extreem lang en goed verpot seizoen dit jaar, ook voor het zwaardere werk.

 

DSCF6776.jpg

 

DSCF6784.jpg

 

A Larix already in full foliage still gets a thorough repotting.

Een Larix volop in loof krijgt nog een stevige verpotting.

 

DSCF6785.jpg

DSCF6793.jpg

DSCF6796.jpg

DSCF6816.jpg

DSCF6821.jpg

DSCF6830.jpg

DSCF6810.jpg

DSCF6840.jpg

Bruno’s very old Potentilla.

Bruno's zeer oude potentilla.

DSCF6852.jpg

DSCF6862.jpg

DSCF6882.jpg

Another repotting session lies behind us, we’ll continue doing this through the whole month of May.

Nog een verpotsessie voorbij, we doen ermee verder de volledige maand mei.

 

 

 

04/24/2014

For Sale @ Special Price: Fagus crenata.

Fagus crenata bonsai.

Japanese Beech.

Japanse witte beuk.

DSCF9828.jpg

DSCF9821.jpg

DSCF9819.jpg

 Fagus crenata bonsai nu te koop aan 1280€.

For Sale @ Special Price: Pinus pentaphylla.

Pinus pentaphylla bonsai.

DSCF9716.jpg

DSCF9723.jpg

DSCF9737.jpg

DSCF9733.jpg

DSCF9720.jpg

Pinus pentaphylla nu te koop aan 1250 €.

 

For Sale @ Special Price: Buxus yamadori Raft.

Buxus yamadori Bonsai Raft.

DSCF9693.jpg

DSCF9700.jpg

DSCF9702.jpg

Buxus yamadori Bonsai Forest @ 450€.

Meer dan 35 jaar in pot ,wortelverbonden, zeer oude schors, alle stammen zijn verschillend met natuurlijke bewegingen. Verdere onderhoud enkel door snoei.

 

04/23/2014

We verkleinen onze kwekerij.

We beginnen met het afbouwen van onze kwekerij. Na meer dan 35 jaar gaan we onze collectie en bijhorende voorraad sterk verminderen naar een meer onderhoudsvriendelijk bedrijf waar wij, met voor ons haalbare werkuren, alles onder controle kunnen houden. De workshops en bonsaischool blijft zoals het is en gaat op termijn nog uitbreiding krijgen naar meer cursisten, waarvoor nu al het aangepaste startmateriaal opzij wordt gezet en verder gekweekt zodat er nog altijd voldoende en zeer goed startmateriaal voorradig zal blijven.  Een klein deel van de collectie wordt uitgeselecteerd als zijnde blijvende bomen,  alle andere bomen worden vanaf deze week verkocht aan prijzen lager dan in Japan. Een overige gedeelte wordt in extra grote potten overgezet als zijnde herop te starten bomen in de toekomst. Wij doen geen online verkoop.  Laat ons weten wat u interesseert en wij geven u een goede korting.

Styrax japonica bonsai.

Styrax japonica bonsai.

DSCF9667.JPG

DSCF9668.JPG

DSCF9673.JPG

DSCF9676.JPG

DSCF9666.JPG

Styrax japonica klaar voor finale eindpot.

 

04/22/2014

Special sale - Taxus cuspidata yamadori.

Taxus cuspidata yamadori twisted trunk.

DSCF9468.JPG

DSCF9480.JPG

DSCF9504.JPG

Taxus cuspidata yamadori,twisted trunk. 15 years in pot and ready for instant styling. Special price this week @ 700€.

Taxus cuspidata yamadori, gedraaide stam. 15 jaar in pot en klaar voor directe styling. Speciale prijs deze week aan 700 €.

 

Taxus cuspidata yamadori, shakkan.

 

DSCF9507.JPG

DSCF9528.JPG

DSCF9535.JPG 

Taxus cuspidata yamadori, shakkan. 15 years in pot, lots of deadwood (jin & shari), ready for final styling. Special price this week @ 850€. 

Taxus cuspidata yamadori, shakkan (hellende stijl). 15 jaar in pot, veel dood hout (jin en shari), klaar voor de finale vormgeving. Speciale prijs deze week aan 850 .

 

 

04/21/2014

Last saturday's repottings.

Two students showed up to give me a hand with the repottings of my trees.

 

DSCF9219.jpg

 

DSCF9223.jpg

DSCF9231.jpg

DSCF9255.jpg

DSCF9249.jpg

DSCF9225.jpg

DSCF9258.jpg

 

DSCF9286.JPG

DSCF9291.JPG

DSCF9267.jpg

DSCF9324.JPG

DSCF9334.JPG

DSCF9344.JPG

DSCF9365.JPG

DSCF9385.JPG

DSCF9400.JPG

DSCF9407.JPG

DSCF9411.JPG

DSCF9432.JPG

DSCF9462.JPG

04/20/2014

"Two to One" last Wednesday.‏

 Satsuki Azalea.

DSCF8538.jpg

The project is at its end, now building up the bonsai can begin. It starts with selecting the final pot.

Het project is ten einde, nu kan de opbouw van de bonsai beginnen. Het begint met de keuze van de finale pot.

DSCF8553.jpg

This started with a bare  trunk and up-growing branches. It took about 5 years to build it up. Now the tree is ready for the real work.

Begonnen met een kale stam en opgroeiende takken. Opgebouwd op ongeveer 5 jaar. Nu is de boom klaar voor het echte werk.

DSCF8552.jpg

Already built-up well but with this tree we’re aiming for “exhibition level”. Meaning the highest possible quality within reach.

Reeds goed opgebouwd maar we gaan met deze boom voor "exhibition level". De hoogst mogelijke bereikbare kwaliteit dus.

DSCF8560.jpg

We allow limited growth for a short period of time. The first pruning has started.

We laten beperkte bloei toe voor korte tijd. De eerste snoei is begonnen.

DSCF8579.jpg

Using this technique we’re heading one step behind and three steps forward, Japanese techniques adapted to our climat. Even the soil mixture fits our climat.

Met deze techniek gaan we één stap achteruit en drie stappen vooruit, Japanse technieken aangepast aan ons klimaat. Eveneens het grondmengsel is aangepast aan ons klimaat.

04/19/2014

"Two to One" last Wednesday.‏

Overview of the workshop.

Algemeen beeld workshop.

DSCF8352.jpg

Repotting a yamadori bunjin Pinus.

Verpotting van een yamadori bunjin Pinus.

 

DSCF8354.jpg

 

More pines are waiting for a pot selection and a repotting.

Nog meer Pinussen staan te wachten voor een pot selectie en een verpotting.

DSCF8367.jpg

 

Everything we are going to need to repot; different grain sizes. The soil mixture depends on the variety and on the root ball’s level of development.

Hier alles wat we nodig hebben voor een verpotting; verschillende korreldiktes. De grondmengeling hangt af van de soort en van het stadium van opbouw van de wortelkluit.

DSCF8383.jpg

A new experience for Luc. The start of building up  the chunk.

Een nieuwe ondervinding voor Luc. De start van het opbouwen van de wortelkluit.

DSCF8492.jpg

 

Action; selecting a new pot for the white pine-tree.

Actie; een nieuwe pot selecteren voor de witte Den.

DSCF8528.jpg

 

The definite pot fort his “wind swept Han-Kengai” Satsuki Azalea.

De eind pot (finale pot) voor deze "Windswept Han-Kengai" Satsuki Azalea.

DSCF8561.jpg

 

Finishing spring-  and preparing the summer maintenance on this Trident Maple (Acer buergerianum).

Beëindigen van de voorjaarsonderhoud en voorbereiden voor de zomeronderhoud bij deze drietand Esdoorn (Acer buergerianum).

 

DSCN0361.jpg

 

After repotting and before watering.

Na de verpotting en alvorens het water geven.

 

04/18/2014

Yesterday's work.

 

DSCF8652.jpg 

DSCF8659.jpg

DSCF8699.jpg

DSCF8640.jpg

Pinching and pruning at the same time, now waiting for the second growth.

Nijpen en snoeien tegelijk, nu wachten op de tweede groei.

 

04/17/2014

Weigelia bonsai.

DSCF8484.jpg

DSCF8479.jpg

Weigelia bonsai in bloei, 125€.

Last month's workhops - Juniper rigida Rock.

Last month's workhops 

 Juniper rigida Rock.

 

Workshops van vorige maand 

 Juniperus rigida rots.

DSCF0445.jpg

This Juniperus rigida has to be prepared in order to maintain it successfully  through the summer.

Deze Juniperus rigida moet worden klaar gezet door snoei om succesvol te worden onderhouden in de zomer.

DSCF0466.jpg

If this preparative pruning isn’t carried out then all of the follow-up maintenance has no effect, even no use at all.

Als deze voorbereidende snoei niet is uitgevoerd heeft de rest van de zomeronderhoud geen resultaat, zelfs totaal geen zin.

DSCF0470.jpg

Explaining how to carry out maintenance is fine but then again, the material has to be fit and ready and with the required growth shown on the branches.

De onderhoud uitleggen is wel o.k. maar het materiaal moet perfect klaar staan met de juiste groei op de takken.

DSCF0471.jpg

This process can start from May on . And then, well Raimond, coming end of September, let’s get startled a bit for success will be at hand. We will organize some follow-up workshops for our students to attend next summer with the purpose of adjusting maintenance being carried out on all varieties.

Hier kan nu op gestart worden vanaf mei. Laat ons een keertje schrikken eind september Raimond, succes deze zomer. We gaan komende zomer voor onze cursisten enkele opvolgingsworkshops organiseren om de onderhoud op alle soorten bij te sturen.

04/16/2014

Last month's workshops - Acer buergerianum Rock.

 

Workshops van vorige maand.
Acer buergerianum Rots.
 
Last month's workshops.
Acer buergerianum Rock.

DSCF0067.jpg

During the nineties we imported Ibigawa rocks that had 20 year old Acer buergeranium planted on. This material was open-grown and our students were given the chance to buy a trunk with roots on rock. There were no branches yet back in those days and the top was a cut-off old branch that pulled on the whole. Beginners material that many people nowadays hesitate to start with. This tree was one from that batch 15 to 20 years ago.

In de jaren negentig importeerden we Ibigawa rotsen met ongeveer 20-jarige Acer buergerianum daarop geplant. Dit materiaal kwam dan uit volle grond en onze cursisten konden een stam met wortels vergroeid met steen kopen. Daar stonden toen geen takken op en een afgezaagde stomp van de oude trektak als top. Beginmateriaal waar heden ten dage niet veel mensen meer durven aan te beginnen. Deze boom was er zo één 15 à 20 jaar geleden.

DSCF0199.jpg

Proportional and balancing trim is explaned.

Proportie en evenwichtsnoei wordt uitgelegd.

 

DSCF0210.jpg

 

You don’t just prune to keep trees small, a well planed trim has to do with what’s coming next.

Snoeien doe je niet alleen om klein te houden, een goede snoei is berekend op wat er daarna zal gebeuren.

 

DSCF0217.jpg

 

This is a level in bonsai where you start to realize that the longer  you are practicing this hobby the more you’ll have to learn. To reach a high class bonsai level is more than just art.

Dit is het niveau in Bonsai waar hoe langer je bezig bent je je realiseert hoe veel je nog te leren hebt.  High class bonsai bereiken is meer dan kunst alleen.

 

DSCF0379.jpg

 

In order to reach this level all bonsai techniques have been applied and now we’re in the final phase, meaning we’re up against the most difficult challenge.  Refining intensively starting from this spring on but not everything yet. The outer parts are due first…

Om dit niveau te bereiken zijn alle technieken gebruikt die er bestaan en nu zitten we in de eindfase en komt het moeilijkste. Intensief verfijnen vanaf dit voorjaar maar nog niet alles. Buitenzijde eerst..............

04/15/2014

Last month's workshops - Pinus.

Workshops van vorige maand.
Pinus.
 
Last month's workshops.
Pinus.

DSCF0308.jpg

Thinning out pines just before growing season is important once they start maturing.

Het uitdunnen van Pinussen vòòr het groeiseizoen is belangrijk als ze wat rijper worden.

DSCF0318.jpg

The inner pruning and the outer one differ from each other.

De snoei aan de binnenzijde is verschillend met de snoei aan de buitenzijde.

 

DSCF0494.jpg

 

It doesn’t show anymore but this tree also originated from a starter plant and not as you might think from import material.

Het lijkt niet meer zo maar ook deze boom is afkomstig van een startplant en niet van importmateriaal.

1 2 3 Next