05/06/2014

Eleagnus.

Eleagnus bonsai. 

DSCF0706.jpg

This Eleagnus has been trained and styled starting  from young material. 

Deze Eleagnus is vanaf jonge plant opgestart en gevormd.

DSCF0708.jpg

After last year’s powerful growth the tree is ready to be pruned now and to be prepared  for next growing season.

Na de krachtige groei van vorig jaar is het nu tijd om te snoeien  en de boom klaar te zetten voor volgend groeiseizoen.

DSCF0709.jpg

The over-sized pot allows the trunk to become thicker.

De overmaatse pot laat de stam toe te verdikken.

DSCF0720.jpg

Leaf trimming is due in a month, only the big leaves will be removed then.

Bladsnoei wordt pas binnen een maand toegepast, enkel de grote bladeren gaan dan weg.

DSCF0722.jpg

Prune towards very short internodes.

Op zeer korte internodiën snoeien.

DSCF0730.jpg

A nice beginner’s tree of 18 years old, an occasional variety, easy in its maintenance.

Leuk beginnersboompje van 18jaar oud in een niet veel voorkomende soort en eenvoudig in onderhoud.

DSCF0733.jpg

Price: 220€.

Prijs: 220€.

The comments are closed.