05/07/2014

Picea yamadori.

 

DSCF0798.jpg

Maintenance on this Picea, the goal here is inner budding.

Onderhoud van deze Picea met als doel knopzetting binnenin.

DSCF0802.jpg

Very old bark and interesting movement.

Zeer oude schors en interessante beweging.

DSCF0809.jpg

 With this kind of foliage it is possible to thin out heavily and then wire it again, however this is a “never ending story”.

Met dit loof kan je ofwel zwaar uitdunnen en opnieuw bedraden, dit is echter  "a never ending story".

DSCF0821.jpg

This is an important factor in the art of bonsai, pruning aesthetically and at the same time obtaining botanical progress and preserving the tree’s strength.

Dit is een belangrijk onderdeel in de bonsaikunst, esthetisch snoeien en botanisch vooruitgang boeken en de boom krachtig houden.

DSCF0827.jpg

Almost finished now with this “windswept” Picea.

Bijna klaar met deze "windswept" Picea.

DSCF0837.jpg

 

The comments are closed.