05/08/2014

Fagus Crenata forest.

DSCF0506.jpg

These Japanese beech trees need some patching-up.

Deze Japanse beuken hebben een opknapbeurt nodig.

DSCF0449.jpg

Newly fully developed growth.

Nieuwe groei volledig ontwikkeld.

DSCF0500.jpg

Old leaves are coming loose and are easy to remove.

Oude bladeren zitten nu los en zijn gemakkelijk te verwijderen.

DSCF0512.jpg

This composition has been put together in 1996 with Japanese beech trees that were cultivated in small pots so that they could be planted close together later on to form a forest.

Deze compositie is samengesteld in 1996 met Japanse beuken die in kleine potten gekweekt waren om later goed dicht tegen elkaar te planten in een bos.

DSCF0521.jpg

A few trees pruned as example.

Enkele bomen voorgesnoeid.

DSCF0791.jpg

One of my students got his exam, well done Patrick. This Fagus crenata forest is for sale at 3300 euro.

En één van mijn leerlingen kreeg zijn proefwerk, goed gedaan Patrick. Dit Fagus crenata bos is te koop voor 3300€.

The comments are closed.