05/21/2014

One to One - Fagus crenata bonsai.

 

DSCF2023.JPG

Preparing a Japanese white beech tree for next growing season.

Het voorbereiden van een Japanse witte beuk voor het komende groeiseizoen.

DSCF2034.JPG

According to the owner’s wish the tree is pruned with the goal to obtain a nice quality of inner ramification in a fairly short time. We start with the top and prune it more open and transparent.

Naar de wensen van de eigenaar wordt er gesnoeid met als doel om binnen korte termijn goede kwaliteitsvertakkingen te kweken. We beginnen met het open snoeien van de kruin.

DSCF2035.JPG

Beautiful slanting dispersing branches, the natural growing character of a beech tree.

Mooi schuin opengroeiende takken, de natuurlijke groeiwijze van een beuk.

DSCF2043.JPG

Pruned open, we get a clear look at the beauty of this tree. The onset of all branches appears.

Open gesnoeid, we krijgen zicht op de schoonheid van de boom. Iedere takaanzet wordt zichtbaar.

DSCF2048.JPG

Nice basis; next year the tree will be put in a flat glazed pot fitting the width of the lower branches.

Goede basis; volgend jaar in een platte glazuur pot aangepast aan de breedte van de ondertakken.

DSCF2050.JPG

Second round; we start again at the top, this time we aim for more open ramification.

Tweede ronde; we beginnen terug bovenaan voor het opensnoeien van de vertakkingen.

DSCF2079.JPG

Empty spaces between the main branches.

Lege ruimtes tussen de hoofdtakken.

DSCF2063.JPG

Creating orientation in branches by pruning.

Richting geven aan de takken door snoei.

DSCF2085.JPG

Trimming back the strongest growth.

Het terugsnoeien van de te sterke groei.

DSCF2086.JPG

Shortening the biggest leaves in order to let the light in.

Licht inbrengen door het inkorten van de te grote bladeren.

DSCF2087.JPG

Coming midsummer we’ll take the next step by working on the new growth.

Midden zomer wordt de volgende stap gezet door het bewerken van de nieuwe groei.

 

 

The comments are closed.