05/28/2014

Pinus sylvestris yamadori.

 

DSCF1022.jpg

We releave this sylvestris yamadori’s stress by giving it a new repotting.

Deze sylvestris yamadori wordt uit zijn stress situatie gehaald en krijgt een nieuwe verpotting.

DSCF1066.jpg

During that repotting, the inclination will be determined by the styling we’ll perform next fall.

Dit wordt een verpotting om de nieuwe helling te bepalen in functie van de stijling die in het najaar zal uitgevoerd worden.

DSCF1117.jpg

Trunk movement, width and height from the starter plant are clearly destined for Bunjin style.

Stambeweging, stamdikte en hoogte van de startplant zijn overduidelijk voorbestemd voor de Bunjin stijl.

DSCF1258.jpg

In order to prepare a tree for styling it is very important to perform a selectional trim just before a growing season starts.

Om een boom goed voor te bereiden op een stijling is net voor een groeiseizoen een selectie snoei zeer belangrijk.

DSCF1262.jpg

If you want to put the emphasis on the old trunk’s qualities then the foliage has to be thinned out thoroughly.

Wil je de kwaliteiten van de oude stam laten primeren dan moet het loof flink worden uitgedund.

DSCF1265.jpg

In this case it is not possible to create well balanced proportions, way too many branches.

Hier kan je geen goede proporties mee opbouwen, veel te veel takken.

DSCF1267.jpg

There is a difference between naturally grown and putting nature’s beauty in your tree, so here we remove a branch that isn’t beautiful.

Er is een verschil tussen natuurlijk gegroeid en de schoonheid van de natuur in je boom leggen, dus deze lelijk gevormde tak kan weg.

DSCF1288.jpg

Putting the accent on the better branches.

Het accentueren van betere takken.

DSCF1298.jpg

Characters begin  to show.

Karakters worden zichtbaar.

DSCF1299.jpg

Thinning out foliage and plucking. Wiring is due next fall.

 Uitdunnen van loof en plukken. Bedraden in het najaar.

DSCF1324.jpg

 

DSCF1339.jpg

We let this develop the whole summer and only after the budding season is over, which will last till end of September, can we wire and style it. Bunjin in preparation. A pre-styling like it is supposed to be.

Zo kan dit een ganse zomer ontwikkelen, pas na het knoppenseizoen, die duurt tot eind september, kan er pas bedraad en gevormd worden. Bunjin in voorbereiding. Een pré vormgeving zoals het hoort te zijn.

The comments are closed.