05/31/2014

Growing environment in our bonsai gardens - 3.

Groei klimaat in onze bonsai tuinen. 

DSCF3205.JPG

DSCF3204.JPG

DSCF3203.JPG

DSCF3200.JPG

DSCF3197.JPG

DSCF3195.JPG

DSCF3193.JPG

DSCF3192.JPG

DSCF3319.JPG

DSCF3307.JPG

DSCF3304.JPG

DSCF3303.JPG

DSCF3302.JPG

A lot of plants under and around the bonsai trees.

Heel wat planten onder en rond de bonsai bomen.

05/30/2014

Pinus parviflora bonsai.

Late season repotting  (May 7th).

Late seizoen verpotting (verpotting van 7 mei).

DSCF1009.jpg

This Pinus parviflora hasn’t been repotted for over more than 10 years already, “Moshikomi”.

Deze Pinus parviflora meer dan 10 jaar zonder verpotten, "Moshikomi".

DSCF1069.jpg

 Carefully loosening the rock hard root ball.

Voorzichtig losmaken van de keiharde wortelkluit.

DSCF1073.jpg

The right grain size fitting the size of the clod and pot.

De juiste korrelgrootte aangepast aan de grootte van kluit en pot.

DSCF1126.jpg

Removing less important old roots.

Wegnemen van minder belangrijke oude wortels.

DSCF1129.jpg

Insure drainage of the root ball by selecting thoroughly underneath.

Drainage van de wortelkluit verzekeren door onderaan grondig te selecteren.

DSCF1134.jpg

Adapting the pot.

Potten aanpassen.

DSCF1136.jpg

A pot doesn’t only have to be aesthetically right, it also has to be correct botanically in relation to providing enough substrate underneath and around the old clod.

Een pot moet niet alleen esthetisch goed zitten, ook botanisch moet het OK zijn ivm voldoende substraat onder en rond de oude kluit.

DSCF1140.jpg

Next option; it looks nice in that one, fits well but for the tree itself there’s no further development possible. Whereas the buds on the tree do ask for growing strength.

Volgende optie; staat er mooi in, past goed maar voor de boom geen verdere ontwikkeling mogelijk. Terwijl de knoppen op de boom wel degelijk om krachtgroei vragen.

DSCF1143.jpg

The tree needs this space to regain strength again and at the same time it still has to show its aesthetic qualities.

Deze ruimte heeft deze boom nodig om terug sterk te worden en toch esthetisch nog zijn kwaliteiten toont.

DSCF1148.jpg

Considerations and planning of the future story, important decisions to make.

Overleg en uiteenzetting van het toekomst verhaal, dit zijn belangrijke beslissingen.

DSCF1193.jpg

Well chosen, ready to go for yet another 15 years or more.

Goed gekozen, terug goed voor 15 jaar en meer.

05/29/2014

Cydonia sinensis - Chinese quince - Kweepeer.

DSCF3394.jpg

DSCF3392.jpg

Winter/early spring 2014.

Winter/vroeg voorjaar 2014.

DSCF3251.JPG

DSCF3249.JPG

MAY 2014.

Mei 2014.

This Chinese Quince was grown in our nurseryfrombareold trunk in less than 10 years. This tree is for sale.

Deze Cydonia sinensis werd in onze kwekerij opgekweekt vanaf naakte oude stam in minder dan 10 jaar tijd. Deze bonsai is te koop.

05/28/2014

Pinus sylvestris yamadori.

 

DSCF1022.jpg

We releave this sylvestris yamadori’s stress by giving it a new repotting.

Deze sylvestris yamadori wordt uit zijn stress situatie gehaald en krijgt een nieuwe verpotting.

DSCF1066.jpg

During that repotting, the inclination will be determined by the styling we’ll perform next fall.

Dit wordt een verpotting om de nieuwe helling te bepalen in functie van de stijling die in het najaar zal uitgevoerd worden.

DSCF1117.jpg

Trunk movement, width and height from the starter plant are clearly destined for Bunjin style.

Stambeweging, stamdikte en hoogte van de startplant zijn overduidelijk voorbestemd voor de Bunjin stijl.

DSCF1258.jpg

In order to prepare a tree for styling it is very important to perform a selectional trim just before a growing season starts.

Om een boom goed voor te bereiden op een stijling is net voor een groeiseizoen een selectie snoei zeer belangrijk.

DSCF1262.jpg

If you want to put the emphasis on the old trunk’s qualities then the foliage has to be thinned out thoroughly.

Wil je de kwaliteiten van de oude stam laten primeren dan moet het loof flink worden uitgedund.

DSCF1265.jpg

In this case it is not possible to create well balanced proportions, way too many branches.

Hier kan je geen goede proporties mee opbouwen, veel te veel takken.

DSCF1267.jpg

There is a difference between naturally grown and putting nature’s beauty in your tree, so here we remove a branch that isn’t beautiful.

Er is een verschil tussen natuurlijk gegroeid en de schoonheid van de natuur in je boom leggen, dus deze lelijk gevormde tak kan weg.

DSCF1288.jpg

Putting the accent on the better branches.

Het accentueren van betere takken.

DSCF1298.jpg

Characters begin  to show.

Karakters worden zichtbaar.

DSCF1299.jpg

Thinning out foliage and plucking. Wiring is due next fall.

 Uitdunnen van loof en plukken. Bedraden in het najaar.

DSCF1324.jpg

 

DSCF1339.jpg

We let this develop the whole summer and only after the budding season is over, which will last till end of September, can we wire and style it. Bunjin in preparation. A pre-styling like it is supposed to be.

Zo kan dit een ganse zomer ontwikkelen, pas na het knoppenseizoen, die duurt tot eind september, kan er pas bedraad en gevormd worden. Bunjin in voorbereiding. Een pré vormgeving zoals het hoort te zijn.

05/27/2014

Pinus sylvestris.

 

DSCF1106.jpg

This mid-size sylvestris tree has had a follow-up for a couple of years on a regular base each time with more thorough styling. Now the next step is to keep a compact growth.

Dit sylvestris mid-size boompje is al enkele jaren goed opgevolgd door regelmatige doorvorming. De groei compact houden is nu de volgende stap.

DSCF1120.jpg

No more extra ramifications needed so we can pinch the candles. Note that they are not being cut off with scissors. Scissors are only a helping  tool for pinching.

Geen bijkomende vertakkingen meer nodig dus kaarsen nijpen. Voor alle duidelijkheid deze kaarsen worden niet gesnoeid met de schaar. De schaar is hier een hulpmiddel om de kaarsen te nijpen.

DSCF1121.jpg

Only in areas where we have to thin out  we can use scissors to prune with.

Enkel op plaatsen waar moet worden uitgedund wordt de schaar gebruikt om weg te snoeien.

DSCF1131.jpg

Very beautiful size, now let’s watch it grow dense…

Zeer mooie maat, laat dit maar eens volgroeien.

05/26/2014

Transporting bonsai.

Het vervoeren van bonsaibomen.

DSCF2119.JPG

Cascade tree on a platform well secured.  Bunjin Pine tightened. This is what has to be done when one wants to take good care of his trees. A lot of damage happens during transport.

Cascade op een verhoog en goed vastgebonden. Bunjin Pinus goed vastgebonden. Dit doet men als de bomen goed verzorgd worden. Veel schade gebeurd tijdens het transport.

Satsuki Azalea bonsai.

DSCF3443.JPG

DSCF3444.JPG

DSCF3448.JPG

DSCF3449.JPG

Satsuki Azalea 375€.

DSCF3453.JPG

DSCF3454.JPG

DSCF3455.JPG

Satsuki Azalea 495€.

DSCF3463.JPG

DSCF3464.JPG

DSCF3465.JPG

Satsuki Azalea 50€.

DSCF3484.JPG

DSCF3490.JPG

DSCF3494.JPG

Satsuki Azalea 935€.

 

 

05/25/2014

Morus nigra bonsai - Black Mulberry bonsai - Zwarte moerbei bonsai.

DSCF3395.JPG

DSCF3398.JPG

DSCF3396.JPG

Morus nigra 195€.

 

DSCF3435.JPG

DSCF3436.JPG

Morus 45€.

 

Growing environment in our bonsai gardens - 2.

Groei klimaat in onze bonsai tuinen. 

DSCF3229.JPG

DSCF3227.JPG

DSCF3223.JPG

DSCF3219.JPG

DSCF3216.JPG

DSCF3213.JPG

DSCF3211.JPG

DSCF3207.JPG

DSCF3206.JPG

Our summer sales areas look like in Japan.

Onze zomer verkoopruimtes zien er uit als in Japan.

 

 

05/24/2014

Punica granatum bonsai vanaf 45€.

DSCF3372.jpg

DSCF3375.jpg

DSCF3377.jpg

DSCF3373.jpg

DSCF3374.jpg

Punica granatum bonsai van 45€, 65€......

 

Juniperus squamata Meierii bonsai.

 

DSCF1208.jpg

Thinning out and pinching back a Juniperus squamata.

Uitdunnen en plukken van Juniperus squamata.

DSCF1227.jpg

Very densely grown foliage needs a lot of thinning out but without removing branches.

Zeer dicht gegroeid loof vraagt veel uitdunning en dit zonder takken weg te nemen.

DSCF1228.jpg

Right way of plucking.

Juiste manier van plukken.

05/23/2014

Te koop Satsuki Azalea Kinsai 85€.

DSCF3382.jpg

DSCF3383.jpg

DSCF3381.jpg

DSCF3386.jpg

DSCF3387.jpg

Te koop Satsuki Azalea Kinsai 85€.

Ulmus procera bonsai.

 

DSCF1153.jpg

For anyone who wants to manage the art of pruning this variety is the ideal tree to start practicing with.

Voor wie de kunst van het snoeien wil onder de knie krijgen is deze soort de ideale oefenboom.

DSCF1159.jpg

Because of its fast growing pace one can frequently work on it and pruning errors will repair themselves quickly.

Door de snelle groeiwijze kan er zeer frequent op gewerkt worden en kunnen snoeifouten snel hersteld worden.

DSCF1213.jpg

Once you are familiar with pruning and you understand it well you might be able to create a quality bonsai in a fairly short time.

Wie de kunst van het snoeien begrijpt en beheerst kan met deze soort zeer snel een goede kwaliteitsbonsai trimmen.

DSCF1236.jpg

With this pruning technique we choose to combine pruning and growing in one single action. This way the tree will keep growing strongly throughout the summer and it can still be worked upon intensively.

Met deze snoeimethode is er gekozen om snoeien en groeien in één bewerking door te voeren.  Deze boom zal op die manier de ganse zomer sterk doorgroeien en steeds intensief bewerkt kunnen worden.

05/22/2014

TE KOOP JUNIPERUS COMMUNIS CASCADE.

DSCF3281.JPG

DSCF3275.JPG

DSCF3273.JPG

Juniperus communis. Zeer compacte boom met mooie vertakking klaar om te onderhouden. Dit is het Europese type van Juniperus rigida en wordt op dezelfde manier onderhouden. Deze yamadori zit 12 jaar in pot, heeft alle pré fases achter zich en staat nu klaar voor het bonsaiwerk. Deze boom wordt verkocht aan 1200€.

Juniperus rigida.

 

DSCF1015.jpg

This rigida juniper didn’t  show it’s expected growth anymore, what could be the reason?

Deze Juniperus rigida wilde niet mee in de verwachte groei, wat is de reden?

DSCF1060.jpg

No inner budding so no possibility to prune back.

Geen binnen knoppen dus geen mogelijkheid om terug te snoeien.

DSCF1093.jpg

Thinning out and starting over.

Uitdunnen en opnieuw beginnen.

DSCF1104.jpg

Problem found, the root core has completely dried up while the outer part was still ok. In the core however not a single organism would be able to live so the only thing the tree could do was trying to survive, which it fortunately did. Learning to water a tree the correct way is a priority in bonsai, every mistake in that area has its implications.

Probleem gevonden, de wortelkern was poederdroog en de buitenzijde was OK. In de kern kon geen enkel levend organisme overleven dus de boom kon enkel proberen te overleven en dat deed hij. Correct leren water geven in bonsai is prioritair daar wordt iedere foute handeling afgestraft.

05/21/2014

One to One - Fagus crenata bonsai.

 

DSCF2023.JPG

Preparing a Japanese white beech tree for next growing season.

Het voorbereiden van een Japanse witte beuk voor het komende groeiseizoen.

DSCF2034.JPG

According to the owner’s wish the tree is pruned with the goal to obtain a nice quality of inner ramification in a fairly short time. We start with the top and prune it more open and transparent.

Naar de wensen van de eigenaar wordt er gesnoeid met als doel om binnen korte termijn goede kwaliteitsvertakkingen te kweken. We beginnen met het open snoeien van de kruin.

DSCF2035.JPG

Beautiful slanting dispersing branches, the natural growing character of a beech tree.

Mooi schuin opengroeiende takken, de natuurlijke groeiwijze van een beuk.

DSCF2043.JPG

Pruned open, we get a clear look at the beauty of this tree. The onset of all branches appears.

Open gesnoeid, we krijgen zicht op de schoonheid van de boom. Iedere takaanzet wordt zichtbaar.

DSCF2048.JPG

Nice basis; next year the tree will be put in a flat glazed pot fitting the width of the lower branches.

Goede basis; volgend jaar in een platte glazuur pot aangepast aan de breedte van de ondertakken.

DSCF2050.JPG

Second round; we start again at the top, this time we aim for more open ramification.

Tweede ronde; we beginnen terug bovenaan voor het opensnoeien van de vertakkingen.

DSCF2079.JPG

Empty spaces between the main branches.

Lege ruimtes tussen de hoofdtakken.

DSCF2063.JPG

Creating orientation in branches by pruning.

Richting geven aan de takken door snoei.

DSCF2085.JPG

Trimming back the strongest growth.

Het terugsnoeien van de te sterke groei.

DSCF2086.JPG

Shortening the biggest leaves in order to let the light in.

Licht inbrengen door het inkorten van de te grote bladeren.

DSCF2087.JPG

Coming midsummer we’ll take the next step by working on the new growth.

Midden zomer wordt de volgende stap gezet door het bewerken van de nieuwe groei.

 

 

05/20/2014

Growing environment in our bonsai garden.

Groei klimaat in onze bonsai tuin.

DSCF3158.JPG

DSCF3151.JPG

DSCF3149.JPG

DSCF3144.JPG

DSCF3142.JPG

DSCF3140.JPG

DSCF3138.JPG

DSCF3134.JPG

DSCF3125.JPG

DSCF3123.jpg

 

05/19/2014

New little garden.

 

Nieuw tuintje.

DSCF2125.JPG

Last week we created a new little garden.

Vorige week creëerden we een nieuw stukje tuin.

DSCF2126.JPG

Acer palmatum Nomura, 5 meters high.

Acer palmatum Nomura van 5 meter hoog.

DSCF2132.JPG

Creating these Japanese gardens was once an important part of my professional activities.

Het creëren van Japanse tuinen was ooit een groot onderdeel van mijn beroepsactiviteit.

 

05/18/2014

Berberis sho-hin.

 

DSCF1018.jpg

DSCF1019.jpg

Ready to be pruned as bonsai for the first time.

Klaar om de eerste maal te snoeien als bonsai.

DSCF1020.jpg

Base is well "built up".

Basis is goed opgebouwd.

DSCF1033.jpg

You may start this short.

Zo kort mag je beginnen.

DSCF1049.jpg

Not a half cm gained, this is the first phase in building up.

Winst nog geen 1/2cm, dit is de eerste opbouw.

DSCF1967.jpg

DSCF1965.jpg

 

 

 

05/17/2014

Bonsai summer.

DSCF2795.jpg

We started bringing the trees in the garden, summer has begun.

We zijn begonnen  de bomen in de tuin te brengen, de zomer is  begonnen.

1 2 Next