06/08/2014

Juniperus sabina yamadori.

Workshop May 26th,  2014.

Workshop van 26 mei 2014.

DSCF3920.jpg

DSCF3921.jpg

Discussion about a possible further styling.

Bespreking voor een mogelijke doorvorming.

DSCF3923.jpg

While just before growing season, timing to style isn’t perfect , let alone performing “heavy duties”.

Net voor het groeiseizoen niet bepaald de beste tijd om te vormen zeker niet om zware ingrepen te doen.

DSCF3686.jpg

This tree has had its first pre-styling and reacted well afterwards.

De boom heeft zijn eerste voorvorming (pré-styling) gehad en heeft daarna goed gereageerd.

DSCF3932.jpg

Heavy operations on Juniper such as in-depth styling for example are best carried out after their  most powerful period of growth (August / September).

Zware ingrepen, doorvormingen en vormgevingen van Juniperus doet men best na hun krachtigste groei (augustus/september).

DSCF3933.jpg

Here’s an example of one of my trees that is thoroughly pruned back, in preparation of next fall.

Ik toon één van mijn bomen als voorbeeld die eveneens diep terug gesnoeid is, een bewerking als voorbereiding op komend najaar.

DSCF3937.jpg

This is how far we can prune  back.

Hoe ver wordt er terug gesnoeid.

DSCF3968.jpg

The goal here is more inner growth in such a way that we can go through with the final styling around September/October. This too is maintenance; a preparation for what has to come.

Streefdoel nog meer groei binnenin zodat we een finale eindstyling kunnen uitvoeren in september/oktober. Ook dit is onderhoud; een goede voorbereiding op wat er moet  gebeuren.

 

The comments are closed.