06/10/2014

Juniperus chinensis.

Workshop May 26th,  2014.

Workshop van 26 mei 2014.

DSCF3527.jpg

This tree is maturing properly.

Deze boom is goed aan het verrijpen.

DSCF3538.jpg

You might not believe this but we styled this one about fifteen years ago coming from a garden plant that, at the time being, was about 175 to 200 cm high and wide.

Je zult het misschien niet geloven maar deze boom hebben we zo een 15 jaar geleden gevormd vanaf een ruwe tuinplant die toen 175 à 200 cm hoog en breed was.

DSCF3567.jpg

Everething you need to consider during maintenance is explained.

Alles waar je moet op letten tijdens het onderhouden wordt uitgelegd.

DSCF3594.jpg

The top usually is the most difficult and elaborate part.

De top is meestal het moeilijkste en met het meeste werk.

DSCF3646.jpg

Removing just that bit more makes the difference.

Net dat ietsje meer wegnemen maakt het verschil.

DSCF3662.jpg

A few more branches thinned out.

Nog een paar takjes uitdunnen.

DSCF3893.jpg

All of the branches are in the right place and they don’t need wire anymore to support them.

Alle takken staan op de goede plaats gefixeerd en hebben geen draad meer nodig.

DSCF4003.jpg

The image of a matured chinensis is well maintained and ready for next growing season.

Het imago van een verrijpte chinensis goed onderhouden en klaar voor het komende groeiseizoen.

DSCF4005.jpg

Summer work can only be carried out correctly when the right technique is used at the right time in the right phase of development, this is a golden combination.

Goed uitgevoerd  zomerwerk heeft te maken met de juiste techniek op het juiste tijdstip in de juiste fase van opbouw, dit is de gouden combinatie.

 

 

 

The comments are closed.