06/13/2014

Acer p. Shishigashira bonsai.

Workshop May 26th,  2014.

Workshop van 26 mei 2014.

DSCF3679.jpg

Acer palmatum Shishigashira lump-style. This is one of the most slowly growing maple varieties.

Acer palmatum Shishigashira klompstijl. Dit is één van de meest traag groeiende Esdoorn soorten.

DSCF3681.jpg

It grows short internodes. We wait long enough for the first grow to harden before pruning back.

Maakt zeer korte internodiën. We wachten lang genoeg tot de afrijping van de eerste groei om terug te snoeien.

DSCF4064.jpg

Enough light is able to enter inside so that new, small twigs won’t perish. This way they will grow stronger.

Er wordt voldoende licht binnen gelaten zodat geen kleine nieuwe vertakkingen kunnen afsterven. Deze gaan nu sterker ontwikkelen.

DSCF4068.jpg

After that we thin out.

Dan volgt het uitdunnen.

DSCF4074.jpg

An equally spreaded fine ramification is not obtained every year, it is best to achieve this every three years, this way the growing strength won’t weaken.

Een gelijkmatige fijne vertakking opbouwen kan echter niet jaarlijks maar best 3 jaarlijks gebeuren, dit om de groeikracht van deze soort niet af te zwakken.

 

 

 

 

 

 

The comments are closed.