06/17/2014

Fagus athropurpureum prébonsai.

Workshop May 26th,  2014.

Workshop van 26 mei 2014.

DSCF3499.jpg

A newly started red beech tree is due for its first maintenance trim.

Een pas opgestarte rode beuk krijgt zijn eerste onderhoud snoei.

DSCF3701.jpg

 This has to do with giving direction to the selected branches and bringing them in balance.

 Dit is meer richting geven en in balans brengen van de geselecteerd takken.

DSCF3705.jpg

This may be repeated once more around August. We’ll repeat this pruning technique the first coming 3 to 4 years. The first trim development is always the easiest.

Dit kan zich nog eenmaal herhalen rond augustus. Deze snoeitechniek zal de eerste 3 à 4 jaar herhaald worden. Eerste snoeiopbouw is altijd de gemakkelijkste.

DSCF3747.jpg

Basic selection.

Basis selectie.

DSCF3751.jpg

 So far light can reach everywhere, so we can call this a good start.

 Tot nu toe kan er overal licht aan, dus een goed begin.

DSCF3753.jpg

Development can take a start, an old trunk with young selected branches. Add another 15 years of correct pruning and you’ll have a beautiful bonsai.

De ontwikkeling kan beginnen, een oude stam met jong geselecteerde takken.  Voeg daar nog 15 jaar correcte snoei aan toe en dan zal er een mooie bonsai staan.

The comments are closed.