06/16/2014

Juniperus chinensis -2.

Workshop May 26th,  2014.

Workshop van 26 mei 2014.

DSCF3550.jpg

This Juniperus needs an overhaul. By the way: Look at the sticker on the tool box, we handed them to our students about 25 years ago.

Deze Juniperus heeft een opknapbeurt nodig. NB: Zie de sticker op de toolbox, deze werden zo een 25 jaar geleden aan onze leerlingen gegeven.

DSCF4009.jpg

This is a preparational trim in order to wire the tree later on.

 Dit is een voorbereidende snoei om te bedraden in het jaar.

DSCF4015.jpg

A few well developed branches are removed.

Enkele goed ontwikkelde takken worden ervan tussen genomen.

DSCF4022.jpg

The owner has the idea that the more branches he removes the less he has to wire Lachen.

De eigenaar denkt dat hoe meer hij snoeit hoe minder ik moet bedraden Emoji.

DSCF4030.jpg

A parent-child bunjin on the way. Well prepared trees in summer have an advantage when they are going to be styled in the fall. These kind of workshops will commence again starting from middle/end of September.

Een ouder-kind bunjin in opbouw. Goed voorbereidende bomen in de zomer hebben veel voorsprong bij de vormgevingen in het najaar. Onze vormgevings workshops starten terug vanaf midden/ eind september.

The comments are closed.