06/15/2014

Pinus sylvestris pre bonsai - Pinus sylvestris prébonsai.

Workshop May 26th,  2014.

Workshop van 26 mei 2014.

 DSCF3508.jpg

Last winter, first basic styling, time for the next step.

Afgelopen winter, eerste basisvormgeving, tijd voor de volgende bewerking.

DSCF3775.jpg

DSCF3777.jpg

Selecting candles and pruning.

Kaarsen selecteren en snoeien.

DSCF3794.jpg

 The first wire may be removed.

 Eerste bedrading mag er af.

DSCF3888.jpg

 Practicing yourself on your beginners material builds experience and confidence.

 Zelf oefenen op je  beginmateriaal geeft ervaring en zelfvertrouwen.

DSCF3984.jpg

 The raffia as well can be removed.

 Ook de raffia mag worden verwijderd.

DSCF3988.jpg

Next fall this tree will have developed sufficiently for a further styling and a first repotting into a training pot.

Het komende najaar is deze boom voldoende bij ontwikkeld voor een volgende doorvorming en een eerste verpotting naar een trainingspot.

The comments are closed.