06/21/2014

Pinus Thunbergii – Black Pine - Zwarte Den.

DSCE8466.JPG

This tree has the basic developmental requirements and is now ready for refinement.

Deze boom heeft zijn basisopbouw en staat nu in de fase voor verfijning.

 

DSCE8467.JPG

Branches in the right place, thick enough and a moving, tapering trunk.

Takken op hun plaats, dik genoeg en een bewegende taps uitlopende stam.

DSCE8471.JPG

Good root base and an old bark right up to the top.

Goede voet en een oude schors tot bovenaan in de top.

DSCE8473.JPG

The silhouette is still mainly made by needles.

Het silhouet wordt nog hoofdzakelijk gevormd door naalden.

DSCF4292.JPG

In order to obtain fine ramification and a smaller needle size, a lot of old needles are removed.

Om meer verfijning in takken te krijgen en een kleinere naaldgroei worden er nu heel veel oude naalden weggenomen.

DSCF4308.JPG

The aerial roots have been removed as well and the longest candles are being cut back.

De luchtwortels zijn weggenomen en de langste kaarsen worden gesnoeid.

DSCF4374.JPG

Even still in June, a fitted repotting is carried out in a somewhat larger pot. Now we just need thirty warm sunny days or so and the first results will show.

This project is for sale. Feel free to ask for it.

Zelfs al is het juni, een aangepaste verpotting wordt toegepast naar een iets grotere pot. Nu nog een 30 tal warme zonnige dagen en een eerste resultaat wordt zichtbaar.

Dit project is te koop, vraag ernaar.

The comments are closed.