06/25/2014

21st June Workshop, general view - Workshop 21 juni, algemeen beeld.

Last Saturday's workshop.

Workshop van afgelopen zaterdag.

DSCF4843.jpg

New Pine ready to shape in the shohin size. Juniper double trunk ready to restyle.

Nieuwe Pinus klaar om te vormen in de shohin maat. Juniperus dubbel stam klaar om te restylen.

DSCF4851.jpg

Taxus cuspidata and Taxus baccata for a branch selection and a rewiring.

Taxus cuspidata en Taxus baccata voor een takken selectie en een nieuwe bedrading.

DSCF4863.jpg

Preparing the potential shohin Pine.

Voorbereiden van de mogelijke Shohin Pinus.

DSCF4867.jpg

Itoigawa Juniper for some advice for the future.

Itoigawa Juniperus voor wat advies voor de toekomst.

DSCF4876.jpg

Deshojo Maple started from garden plant about 14 years ago.

Deshojo Esdoorn gestart vanaf tuinplant ongeveer 14 jaar geleden.

DSCF4879.jpg

Squamata Juniper, first maintenance.

Juniperus squamata, eerste onderhoud.

DSCF4982.jpg

Preparing an Itoigawa shohin for an exhibition in France.

Voorbereiden van een Itoigawa shohin voor een tentoonstelling in Frankrijk.

DSCF4998.jpg

All this work is done in the correct period, timing and technique are the golden combination to success.

Al dit werk wordt gedaan in de juiste periode, timing en techniek zijn de gouden combinatie tot succes.

DSCF5002.jpg

Bob, one branch done about 10 more to go.

Bob, één tak gedaan ongeveer nog 10 meer te gaan.

DSCF5010.jpg

Thining out.

Uitdunnen.

DSCF5034.jpg

Preparing of a Mugo Pine yamadori for a next wiring in autumn.

Het voorbereiden van een Mugo Den yamadori voor een volgende bedrading in de herfst.

DSCF5036.jpg

After every work we do, we expect results.

Na elke werk dat we doen, verwachten we resultaten.

DSCF5180.jpg

We put more refinement in the Deshojo through selective pruning.

We krijgen meer verfijning in de Deshojo door selectieve snoei. 

The comments are closed.