06/29/2014

25th of June Workshop, general view 2- Workshop 25 juni, algemeen beeld 2.

Last Wednesday's "Two to One" workshop.

Workshop "Two to One" van afgelopen woensdag.

 PART 2 - DEEL 2.

DSCF5312.jpg

This Aragawa is in its first stage of final development, after just half a season the tree has improved in quality  a lot.

Deze Aragawa zit in de eerste fase van finale opbouw na een half seizoen is de boom kwalitatief sterk verbeterd.

DSCF5333.jpg

This Acer buergerianum needs more branch variation underneath and therefore it is redirected through trimming.

Deze Acer buergerianum heeft onderaan nog meer takkenvariatie nodig en wordt op die manier bijgestuurd door snoei.

DSCF5402.jpg

Seigen;2nd growth, evaluating the outcome.

Seigin, 2de groei en nu de oogst bekijken.

DSCF5404.jpg

This ok, that is not, work here and look for that there, all of this is still fun but after that…If it is not pure than there is or no result or one that’s even worse than before. This has to be carried out flawlessly.

Dit wel, dit niet, hier op werken en hier naar kijken, dit is nog leuk maar daarna....als het niet zuiver is geen resultaat of zelfs slechter dan in het begin. Dit moet correct uitgevoerd worden.

DSCF5416.jpg

Yet again, a day that produced about ten trees that were pruned towards another growing phase.

Terug een dag waar een 10-tal bomen in een andere groeifase worden gesnoeid.

DSCF5440.jpg

This Ulmus procera is developing well and extremely fast.

Deze Ulmus procera ontwikkeld meesterlijk snel en goed.

DSCF5505.jpg

Acer buergerianum on rock, with this little tree we are able to enter its final phase next spring. This is the last preparational trim and now it’s time for the real thing, i.e. the finishing phase, one that might take up 3 to 5 years.

Acer buergerianum op rots, met dit boompje kunnen we in het voorjaar aan de finale fase beginnen. Dit is de laatste voorbereidende snoei en nu komt het echte werk namelijk de afwerkingsfase. Deze kan 3 tot 5 jaar duren.

DSCF5269.jpg

This project doesn’t grow anymore, foliage has matured already in the beginning of summer. The pruning technique is slightly altered, the tree is put in an bigger pot and one more last growth is initiated. The aim here is to obtain new strong budding towards the end of summer, if not then next season will be a disappointment producing weak buds and died off twigs. Note the difference above and below. Just practicing bonsai, not allowing mistakes and thinking it has to be that way is not enough here. Be sure of what you do and of what the result should be, only then you’d be able to make the right decisions. Not easy!

Dit project groeit niet meer, afgerijpt loof en pas midden zomer. Snoei licht aanpassen, ruimer zetten en een laatste groei opwekken, de knoppen moeten sterker zijn tegen einde zomer anders wordt het volgend seizoen een teleurstelling met zwakke knoppen en afgestorven takjes. Zie verschil onder en boven . Bonsai goed beoefenen, laat geen foutjes toe en denken dat het zo moet is niet voldoende bij bonsai. Zeker zijn van wat je doet en wat er gaat op volgen, dan pas worden de juiste beslissingen genomen. "Not easy."

 

The comments are closed.