06/28/2014

25th of June Workshop, general view 1 - Workshop 25 juni, algemeen beeld 1.

Last Wednesday's "Two to One" workshop.

Workshop "Two to One" van afgelopen woensdag.

 PART 1 - DEEL 1.

DSCF5273.jpg

Anyone is able to prune, but it is more difficult to take the right decisions in different phases and varieties of trees. Stive now enters the second year that his trees are being followed-up correctly and this with visible results.

Snoeien kan iedereen, maar per boomsoort en fase van opbouw de juiste beslissingen nemen is moeilijker. Stive zit nu in zijn 2de jaar dat zijn bomen correct worden opgevolgd en dit met zichtbare resultaten.

DSCF5280.jpg

Micky came in with some projects to decide whether or not to take them a step further.

Micky kwam met wat lopende projecten voor al dan niet een stap verder te kunnen.

DSCF5281.jpg

DSCF5283.jpg

This grafted Pfitzeriana Juniper with the question if the roots may be removed from the graft.

Deze geënte Pfitzeriana Juniperus met de vraag of de wortels van de ent kunnen verwijderd worden.

DSCF5284.jpg

DSCF5544.jpg

Five little Sabina Juniper continue to be prepared and they are the basis for  a rock planting in the future. This is practicing bonsai; preparing material that might take some years but that is worth the wait.

Vijf kleine Juniperus sabina worden verder voorbereid en zijn de basis van een rots beplanting in de toekomst. Dit is bonsai beoefenen; voorbereiden van het materiaal dat enkele jaren kan duren maar het loont.

DSCF5288.jpg

This Squamata, bunjin style, came in for the correct pruning and plucking. One Cécémel Lachen and one Sabina yamadori bunjin for its first maintenance. Apparently simple maintenance techniques that, with the right approach do make the difference in time and quality.

Squamata in bunjinstijl voor het juiste snoei- en plukwerk. Eén Cécémelk Emoji en één Sabina yamadori bunjin voor eerste onderhoud. Allemaal ogenschijnlijk simpele onderhoudstechnieken die met de juiste aanpak het verschil maken in tijd en kwaliteit.

The comments are closed.