07/01/2014

Lasdt Thursday's work, pruning shohin bonsai - part 2.

Last Thursday's work, pruning shohin bonsai.

Werk van afgelopen donderdags, het snoeien van shohin bonsai.


Part 2 - Deel 2.

 

DSCF5655.JPG

This wild dwarf rose is more than 50 years old and is already 30 years in a pot.

Deze wilde dwergroos is meer dan 50 jaar en zit al 30 jaar in pot.

DSCF5657.JPG

Has always been one of my favorite accent plants, for summer, spring, winter as well as for autumn display.

Was altijd bij mijn favoriete accentplanten, zowel voor zomer, lente, winter als voor herfstdisplay.

DSCF5662.JPG

Parthenocissus veitchii. Outer leaves are removed in order for the fruit to ripen. This is a very old accent plant.

Parthenocissus veitchii. Buitenblad weg om de vruchten te laten rijpen. Deze accentplant is zeer oud.

DSCF5666.JPG

Juniperus chinensis, this tree needs a resting period for about 2 to 3 years. This means adjourning all plucking techniques. The tree still has 50% growing foliage. To stop working on your trees when they’re still in a healthy condition means planning ahead.

Juniperus chinensis, deze boom heeft een rustperiode nodig van 2 à 3 jaar. Dwz stoppen met pluktechnieken. Boom heeft nu nog 50% groeiloof. Stoppen in een gezonde toestand is altijd vooruitkijken.

DSCF5680.JPG

Fruits of an ornamental grape.

Vruchten van de sierdruif.

DSCF5688.JPG

Forsythia, after pruning.

Forsythia net gesnoeid.

DSCF5697.JPG

Acer buergerianum Han Kengai in an old tokoname pot. Doesn’t need any further work even if some leaves are too big. It’s not the same story each year.

Acer buergerianum Han Kengai in oude tokoname pot. Vraagt om geen verdere bewerking ook al zijn sommige bladeren te groot. Niet ieder jaar hetzelfde.

 

The comments are closed.