07/03/2014

Pinus thunbergii high quality bonsai.

DSCF6170.jpg

This Pinus thunbergii and Juniperus rigida are due for the next maintenance.

Deze Pinus thunbergii en Juniperus rigida zijn aan een volgende onderhoudsbeurt toe.

DSCF6173.jpg

This tree is of extreme high quality and has an ongoing trunk movement.

Deze boom is van extreem hoge kwaliteit met zijn constant bewegende stamlijn.

DSCF6175.jpg

After last year’s preparations the tree now has about 80% ready-to-prune material. To obtain the full 100% you better move to Japan.

Na de voorbereidingen van vorig jaar zat deze boom nu met 80% snoeirijp materiaal. Om 100% te halen kan je beter verhuizen naar Japan.

DSCF6177.jpg

Dead wood on  the upper side.

Dode hout aan de bovenzijde.

DSCF6178.jpg

After this trim the tree is in need of a lot of sun and warmth, if the weather isn’t favorable then it is put in the greenhouse for a couple of weeks.

Na deze snoei is veel zon en warmte nodig, als de weersomstandigheden niet meezitten wordt de boom voor enkele weken in de serre geplaatst.

DSCF6197.jpg

If you’d like to have a potential prize-winner in your collection, this tree is for sale, but only for those interested to play in the “Big League” please.

Als je een potentiële prijswinnaar in je collectie wilt, deze boom is te koop, enkel geïnteresseerden die in de "Big League" spelen a.u.b.

The comments are closed.