07/09/2014

Pinus Sylvestris.

 

DSCF6619.jpg

After being thoroughly  repotted last spring this tree has had a slow first budding period. It is time to select buds, thin them out  and initiate new inner budding.

Na een zware verpotting afgelopen voorjaar is de eerste knopzetting bij deze boom traag verlopen. Tijd om een uitdunnende knopselectie  te maken en voor een nieuwe start van de binnen knoppen te zorgen.

DSCF6628.jpg

Strong outer buds, weak inner ones.

Sterke buitenknoppen, zwakke binnenknoppen.

DSCF6629.jpg

Thinning out and plucking needles.

Uitdunnen en naalden plukken.

DSCF6640.jpg

Largest tree is finished, the smaller one requires a different approach.

Grootste boom is klaar, kleinste boom vraagt om een andere aanpak.

DSCF6643.jpg

Totally balanced and ready for mid- and aftersummer pruning, this is the most important period for pines. The lower tree is only thinned out in branches. Next winter the tree will need a wiring and next spring we’ll start new growing- and developing phase that’ll take about  5 to 6 years. Forever young, no matter what age.

Totaal in balans klaar voor mid- en nazomersnoei, dit is de belangrijkste periode voor dennen. Onderste boom is enkel met takken uitgedund. Komende winter volgt een bedrading en volgend voorjaar beginnen we aan een nieuwe groei en opbouwfase van ongeveer 5 à 6 jaar. Voor altijd jong, ongeacht de leeftijd.

Comments

Hello!
Merci beaucoup de m'avoir vendu ce pin Sylvestre. Et merci pour votre accueil et gentillesse. Ça me fait plaisir de voir le macking off de cet arbre!
Daniel Risse

Posted by: Daniel Risse | 02/15/2015

Respond to this comment

The comments are closed.