07/11/2014

Pruning the "Survivor".

 

DSCF5802.jpg

I call this Ulmus parviflora “survivor” because it is probably the only still living Ulmus that was presented  on the Ghent Flower Show (Floraliën) back in the seventies. In those days this event was held in “Kuipke” in Ghent. The bonsai trees were presented on the Chinese stand and they couldn’t return to their country, so instead they were sold. After the show these trees were on the sales bench in an old florist greenhouse in Merelbeke. I bought a few trees and a lot of clueless  people did the same. This Elm survived the early days of Bonsai in Belgium.

Deze Ulmus parviflora noem ik de "survivor" omdat het waarschijnlijk nog de enig overlevende Ulmus is die ooit in de jaren 70 op de Gentse Floraliën stond. Dit werd toen gehouden  in het Gentse "Kuipke". De bonsaibomen waren op de stand van China en mochten niet terugkeren, dus werden ze verkocht. In een oude bloemistenserre in Merelbeke stonden deze bomen na de show te koop. Ik kocht daar enkele exemplaren en vele onwetende particulieren deden dat ook. Deze Olm heeft de beginperiode van Bonsai in België overleefd.

DSCF5808.jpg

No cutting wounds, a pure old yamadori estimated of being in a pot for more than 50 years.

Geen snoeiwonden, een zuivere oude yamadori geschat op meer dan 50 jaar in pot.

DSCF5810.jpg

DSCF6976.JPG

End of the eighties I sold it to one of my students, end of the nineties I bought it back from him. A tree with a history is more than just a beautiful bonsai.

Eind jaren 80 heb ik deze boom verkocht aan één van mijn leerlingen, eind jaren 90 heb ik deze dan terug gekocht. Een boom met een geschiedenis is meer dan alleen maar een mooie boom.

The comments are closed.