07/10/2014

Wisteria.

 

DSCF6728.jpg

Whoever strolls through our nursery during summer will always find something. This Wisteria is about 26 years old and was dug up last winter. This cultivated thick solitary trunk is pruned back and now has young shoots all around.

Wie in de zomermaanden onze kwekerijen afschuimt vind altijd wel iets. Deze Wisteria is ongeveer 26 jaar oud en werd vorige winter uitgegraven. Deze voorgekweekte éénstammige dikke stam werd teruggesnoeid en heeft nu jonge scheuten rondom de stam.

DSCF6729.jpg

Hundreds have already passed along, but a trained eye spots this little powerful tree amidst the high coverage of  foliage.

Honderden zijn er al aan voorbijgelopen, maar een geoefend oog ziet de kleine krachtige boom wel zitten in deze hoge groenmassa.

DSCF6733.jpg

With a little carving work, just one loose wiring and an adaptation of the pot  this will be a beautiful tree. Work on this tree may start coming next fall.

Met een beetje freeswerk, een éénmalige losse bedrading en een aanpassing van de pot wordt dit een mooie boom. Deze werkzaamheden kunnen vanaf het komende najaar.

DSCF6726.jpg

These are short term stylings. Next spring the Wisteria might flower abundantly and already have its basic shape. You don’t have to look for another tree like this, this is one of a kind.

Dit zijn korte termijn stylingen. Volgend voorjaar kan de Wisteria al rijkelijk in bloem en in basisvorm staan. Naar deze boom hoef je niet meer te zoeken, zo was er maar één.

The comments are closed.