07/19/2014

Two to One workshop on July 4th. - Juniperus chinensis.

 

Two to One workshop van 4 juli

  Juniperus chinensis.

DSCF6667.jpg

First time wiring of a Juniperus chinensis.

Eerste bedrading van een Juniperus chinensis.

DSCF6670.jpg

Slightly cleaning up.

Lichtjes zuiver maken.

DSCF6687.jpg

The tree was prepared last season; all of the large branches were growing upwards so they have been bent down. This saves us a lot of heavy wiring today.

De boom is vorig seizoen voorbereid; alle grote takken stonden opwaarts gegroeid en werden allen naar beneden opgespannen. Dit bespaart ons nu veel zwaar bedradingswerk.

DSCF6691.jpg

All can be disconnected now.

Alles mag nu los.

DSCF6712.jpg

This time we’ll wire correctly, meaning with a minimum of wire obtaining the maximum result.

Deze keer correct bedraden, dus minimaal aan draad met maximaal resultaat.

DSCF6721.jpg

Not to much wire, this is ok.

Niet teveel draad, dit is O.K.

DSCF6749.jpg

Lower branch. Done correctly and neatly, these kind of wirings are a guarantee for success.

Onderste tak. Keurig en netjes gedaan, met dit soort bedradingen is succes verzekerd.

DSCF6763.jpg

The same quality of wiring all over the tree, top view on an airy, open styling.

En dit tot in de top, bovenaanzicht van een goed open geplaatste vormgeving.

The comments are closed.