07/31/2014

Taxus.

DSCF3941.jpg

This “mid-size” Taxus was styled started from yamadori material in 2012. This picture is taken a year later, here you see the yew with its second wiring.

Deze "midsize" Taxus werd gevormd van yamadori materiaal in 2012. Deze foto is genomen 1 jaar later, hier zie je de Taxus met de 2de bedrading.

DSCF4396.JPG

Summer 2014. Very good standing spot in the garden.

Zomer 2014. Zeer goede standplaats in de tuin.

DSCF4399.JPG

We waited with pruning until the end of July.

Met de snoei werd gewacht tot eind juli.

DSCF7669.JPG

After pruning.

Na de snoei.

DSCF7698.JPG

Still have to remove the wire, plucking needles and then ready for the next growth that’ll last until the end of September.

Nu nog ontdraden, naalden plukken en klaar voor de volgende groei die duurt tot eind september.

The comments are closed.