08/03/2014

Ginkgo biloba.

DSCF7693.JPG

This Ginkgo is already 20 to 25 years in my collection.

Deze Ginkgo heb ik tussen de 20 en 25 jaar in mijn bezit.

DSCF7694.JPG

Every year the tree was thoroughly pruned, in its foliage as well as in its branches.

Ieder jaar gebeurde er een grondige snoei, zowel blad- als takken snoei.

DSCF7713.JPG

The tree has gained a lot in height and width, but this year it was time for a few thorough interventions. The height was lowered by 20 cm and the width was adapted. The inner part started to weaken so it needed this approach. Again, always take action in time before damage is done. Once this happened  it’ll take years to repair. So better to prevent than to cure.

In hoogte en breedte heeft deze boom veel bijgewonnen, maar dit jaar werd het tijd voor enkele zwaardere ingrepen. De hoogte werd met 20cm naar beneden gebracht en de breedte werd aangepast. De binnen zijde begon te verzwakken en had deze ingreep nodig. Nogmaals; altijd tijdig ingrijpen voor er schade ontstaat. Eens je de schade kan vaststellen duurt het jaren om dit te herstellen. Dus beter voorkomen dan genezen.

DSCF7725.JPG

From now one for the next ten years or so this Ginkgo can be maintained the normal way without inner branches dying off. It is very important to observe every bonsai well and to configure the way of pruning to its needs and vitality.

Nu kan deze Ginkgo terug ongeveer 10 jaar normaal onderhouden worden zonder takkensterfte aan de binnenzijde. Bij iedere bonsai is het zeer belangrijk om goed te observeren en de snoei aan te passen aan de noden en vitaliteit.

The comments are closed.