08/08/2014

Juniperus communis.

DSCF8010.JPG

After a few years of maintenance by pinching it was now time again to prune this tree.

Na enkele jaren onderhoud door nijpen was het nu weer tijd om deze boom te snoeien.

DSCF8015.JPG

Especially leveling out the plateaus and top.

Vooral het vlakker snoeien van de etages en de top.

DSCF8016.JPG

This tree was part of my collection and was styled from yamadori in the mid-nineties. Originally this was a cascade.

Deze boom behoorde tot mijn collectie en is gestijld midden jaren 90 vanaf yamadori. Het was oorspronkelijk een cascade.

DSCF8025.JPG

Very nice movement.

Zeer mooie bewegingen.

DSCF8027.JPG

DSCF8028.JPG

DSCF8031.JPG

Natural dead wood all around.

Natuurlijk dood hout over de ganse lijn.

DSCF8033.JPG

Bunjin natural style.

Bunjin natural style.

The comments are closed.