08/07/2014

Preparations Pinus parviflora.

Voorbereidingen Pinus parviflora.

DSCF7959.JPG

This tree is being prepared for wiring and styling in September.

Deze boom wordt voorbereid voor bedrading en vormgeving in september.

DSCF7967.JPG

DSCF7972.JPG

DSCF7997.JPG

DSCF8006.JPG

Pre-styling of the jin.

Pré styling van de jins.

DSCF7999.JPG

Pruned and cleared of its needles. Next month we’ll wire and style it. This is going to be a very small, powerful and compact tree. The season in which the tree buds is still going on so we won’t put it  under stress by working on it. Mid-September is a more suitable moment to do this.

Uitgesnoeid en naalden vrijgemaakt (geplukt). Volgende maand wordt deze boom bedraad en gevormd. Dit wordt een zeer kleine, krachtige compacte boom. We zijn nog volop in het knopzetting seizoen en zetten de boom niet onder stress door er verdere bewerkingen op uit te voeren. Midden september is een betere periode om dat te doen.

The comments are closed.