08/22/2014

Juniperus shortened.

Juniperus ingekort.

DSCF8839.jpg

In some trees I look for simplicity and more  compactness.

Bij sommige bomen zoek ik naar vereenvoudiging en het compacter maken.

DSCF8831.jpg

To simplify meaning less lines or trunks, more tranquility for the eye to behold.

Vereenvoudigen betekend  minder lijnen of stammen, meer rust voor het oog.

DSCF8862.jpg

Ready for wiring in September.

Klaar voor bedrading in september.

The comments are closed.